کد خبر: 129305 A

چکیده: کاربرانی که از روز گذشته به وبسایت روزنامه تابناک مراجعه می‌کنند با پیامی مواجه می‌شوند که از تعطیلی پایگاه اینترنتی این روزنامه بدلیل اعتصاب کارکنان بخش وبسایت حکایت دارد.

کارکنان وبسایت روزنامه تابناک اعتصاب کردند.

به گزارش ایلنا، کاربرانی که از روز گذشته به وبسایت روزنامه تابناک به نشانیtabnakdaily. irمراجعه می‌کنند با پیامی مواجه می‌شوند که از تعطیلی پایگاه اینترنتی این روزنامه بدلیل اعتصاب کارکنان بخش وبسایت حکایت دارد.

کارگران فرهنگ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر