کد خبر: 117268 A

عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی تهران انتقاد کرد:

چکیده: «در حال حاضر شعبه‌های بسیاری در شهر تهران برای کارگران ساختمانی پرونده بیمه تشکیل می‌دهند. / در این شعب به دلیل نبود وحدت رویه‌، برخوردهای سلیقه‌ای در خصوص تشکیل پرونده بیمه برای کارگران ساختمانی حاکم است و باعثبرخی سوءاستفاده‌ها شده‌ است.»

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان تهران خواستار تغییر رویه کنونی شعب سازمان تامین اجتماعی برای تشکیل پرونده بیمه اجباری کارگران ساختمانی شد.

«محمد باقری» در این باره به ایلنا گفت: در حال حاضر شعبه‌های بسیاری در شهر تهران برای کارگران ساختمانی پرونده بیمه تشکیل می‌دهند. اما در این شعب به دلیل نبود وحدت رویه‌، برخوردهای سلیقه‌ای در خصوص تشکیل پرونده بیمه برای کارگران ساختمانی حاکم است و باعثبرخی سوءاستفاده‌ها شده‌ است.

این مقام کارگری ادامه داد: به همین دلیل از سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم که به منظور ایجاد وحدت رویه، وظیفه نام نویسی از کارگران ساختمانی را به شعبه‌های معینی در محدوده سکونت کارگران ساختمانی واگذار کند.

بیمه کارگران ساختمانی کارگران تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر