کد خبر: 759383 A

مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت:

مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: نظام مراقبتی خطاهای ۲۸ گانه درمانی، برای مدیریت پیشگیری از بروز خطاهای پزشکی و وقایع ناخواسته درمانی ایجاد شد که در طی یکسال و نیم گذشته در سطح کشور به اجرایی در آمده و روز به روز شاهد پویایی آن هستیم.

به گزارش ایلنا، علیرضا عسکری در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، اظهار کرد: نظارت، حسن اجرای قوانین و مقررات را تضمین می کند، لذا تداوم بازدیدهای سرزده و شبانه روسا و معاونین درمان همواره مورد تاکید قرار دارد.

وی افزود: نظام مراقبتی خطاهای ۲۸ گانه درمانی، برای مدیریت پیشگیری از بروز خطاهای پزشکی و وقایع ناخواسته درمانی ایجاد شد که در طی یکسال و نیم گذشته در سطح کشور به اجرایی در آمده و روز به روز شاهد پویایی آن هستیم.

عسکری با بیان اینکه ثبت کامل این گزارش ها نشان دهنده اهتمام مراکزدرمانی و دانشگاه ها به سیاست مراقبتی در راستای ایمنی بیمار و ارتقای کیفیت است، ادامه داد: تاکنون 648 بیمارستان نسبت به ثبت وقایع ناخواسته در سامانه اقدام کرده اند که شامل کلیه بیمارستان های سراسر کشور، اعم از دولتی و خصوصی و مراکز جراحی محدود، بوده است.

مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه در ویرایش چهارم اعتباربخشی بیمارستان ها، بر سنجه های مدیریتی و فرآیندی تاکید شده است، تصریح کرد: در ویرایش چهارم استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان های کشور، تحقق استانداردهای مراقبت های اورژانس، ایمنی بیمار و عدم گزارش وقایع ناخواسته درمان، بر رتبه بندی اعتباربخشی تاثیرگذار است. 

وی گفت: مدل رتبه بندی دوره چهارم اعتباربخشی ملی ایران، براساس درجه عالی، درجه یک برتر، درجه یک، دو، سه، چهار و زیر استاندارد، طبقه بندی شده است.

دانشگاه های علوم پزشکی درمان قوانین و مقررات وزارت بهداشت معاونت درمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر