کد خبر: 748481 A

به منظور تسهیل و تسریع در توسعه مبادلات تجاری و مسافری در مرزهای مشترک و در زمینه ایجاد و ساماندهی گذرگاههای رسمی بین ایران و عراق امضاء توافقنامه صورت گرفت.

به گزارش ایلنا، شهریار حیدری، مدیرکل امور مرزی و رئیس کارگروه مرزهای رسمی وزارت کشور و کاظم محمد بریسم العقابی رئیس هیات گذرگاههای مرزی جمهوری عراق در زمینه ایجاد و ساماندهی گذرگاههای رسمی بین ایران و عراق مطابق توافقات و تعهدات دوجانبه، توافقنامه امضاء کردند.

گفتنی است، این توافقات در چارچوب روابط دوستانه و رو به گسترش و همچنین به منظور تسهیل و تسریع در توسعه مبادلات تجاری و مسافری در مرزهای مشترک و پیرو توافقات راهبردی دو کشور در خلال سفر هیات عالیرتبه عراقی به ریاست عادل عبدالمهدی نخست وزیر جمهوری عراق در هفده فروردین صورت گرفت.

توافقات انجام شده در این تفاهم نامه؛ راه اندازی مرز خسروی برای مسافرین، زائرین و ترانزیت _ رسمی شدن مرز سومار _ رسمی شدن مرزهای شوشمی و شیخ صله در استان کرمانشاه_ پیگیری راه اندازی مرز تیله کوه در استان کرمانشاه _ راه اندازی مرز چیلات و چنگوله در مرز ایلام _ رسمی شدن مرز سیرابند در استان کردستان _ رسمی شدن مرز کیله در استان آذربایجان غربی را شامل می شود.

شهریار حیدری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر