کد خبر: 742290 A

یک پسر ۱۵ ساله از ناحیه صورت و یک دختر ۴ ساله از ناحیه دست مصدوم شده اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک پسر ۱۲ ساله، یک پسر ۱۴ ساله، یک دختر ۵ ساله و یک مرد ۲۶ ساله ساعت ۲۲:۲۹ دقیقه وارد بیمارستان مطهری شدند.

پسر ۱۲ ساله از ناحیه دست، پسر ۱۴ ساله از ناحیه صورت، دختر ۵ ساله از ناحیه دست و مرد ۲۶ ساله از ناحیه صورت مصدوم شده اند.

همچنین یک پسر ۱۵ ساله از ناحیه صورت و یک دختر ۴ ساله از ناحیه دست نیز مصدوم شده اند.

 

بیمارستان ساله پسر دختر ناحیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر