کد خبر: 742003 A

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای دستورالعمل مدیریت مهندسی بهداشت محیط در برنامه راهیان نور 98-97 را برای اجرا به معاونت بهداشت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، احمد جنیدی در این ابلاغیه با اشاره به این که حرکت کاروان های راهیان نور با نزدیک شدن تعطیلات نوروزی تشدید می یابد، افزود: در این خصوص نیاز به مدیریت سلامت به ویژه مدیریت مهندسی بهداشت محیط در راستای کنترل عوامل محیطی است.

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در ادامه ضمن تاکید بر حضور فعال همکاران بهداشت محیط،  اهم فعالیت ها در راستای اجرای برنامه فوق را ابلاغ کرد.

وی همچنین تاکید کرد: در صورت هرگونه رخداد بهداشتی و شرایط اضطرار و طغیان بیماری های مرتبط با عوامل محیطی به ویژه آب و مواد غذایی، ضمن بررسی دقیق موضوع در سریعترین زمان ممکن فرم گزارش فوری تکمیل و ثبت در سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز گزارش شود.

متن ابلاغیه دستورالعمل مدیریت مهندسی بهداشت محیط در برنامه راهیان نور 98-97به شرح زیر است:

معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

همانطور که مستحضرید حرکت کاروان های راهیان نور با نزدیک شدن تعطیلات نوروزی تشدید می یابد. با توجه به جابجایی کاروان ها از نقاط مختلف کشور به مناطق مقصد نیاز به مدیریت سلامت به ویژه مدیریت مهندسی بهداشت محیط در راستای کنترل عوامل محیطی  در این حرکت دارد .

با عنایت به ضرورت اجرای برنامه به منظور آمادگی جهت ارائه خدمات بهداشتی در  این برنامه و پیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی و اپیدمی های بیماری های منتقله از آب و غذا در راستای ارتقای سطح سلامت زایرین، دستورالعمل اجرایی پیوست به منظور اجرای دقیق تر و هدفمند تر برنامه جهت بهره برداری ارسال می گردد. ضمن تاکید بر حضور فعال همکاران بهداشت محیط،  اهم فعالیت ها در راستای اجرای برنامه فوق بصورت کلی در چهار بند جهت قرار گرفتن در دستور کار آن معاونت، به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مقصد کاروان های راهیان نور ( اهواز، آبادان، دزفول، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجانغربی، بوشهر و هرمزگان) ابلاغ می گردد :

الف: هماهنگی و جلب مشارکت

ب: آموزش و اطلاع رسانی

ج: نظارت و بازرسی ها

د: گزارش دهی

اهم فعالیت ها نیز در این بخشنامه به شرح ذیل جهت تأکید ابلاغ می گردد:

1-    تشکیل کمیته های استانی و شهرستانی و انجام هماهنگی های درون بخشی

2- طرح موضوع در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و شهرستان های تابعه و هماهنگی برون بخشی بمنظور همکاری و مشارکت در راستای اجرای بهتر برنامه

3- هماهنگی با مسئولین اعزام کاروان ها در خصوص همراهی تیم بهداشت ( حداقل یک نفر کارشناس بهداشت محیط و کارشناس مبارزه با بیماریها یا می توان از بهورز هم استفاده نمود) با کاروان ها یا داشتن رابط بهداشت آموزش دیده با حداقل مدرک دیپلم

4- انجام هماهنگی با سازمان های مربوطه به منظور کنترل و نظارت بیشتر محل های اسکان و مراکز طبخ غذای زائرین

5- انجام هماهنگی با سازمان های مربوطه در دانشگاه های مقصد کاروان ها، به منظور کنترل و نظارت بهداشت محیطی بیشتر یادمان ها

6-  نظارت و بازرسی بهداشت محیطی بر اماکن داخل شهری و بین راهی در مسیر حرکت کاروان ها

7- نظارت و بازرسی اتوبوس ها و قطارهای انتقال زائرین با تأکید بر عرضه موادغذایی سالم، دقت در حفظ ایمنی موادغذایی، بهداشت افراد مرتبط با تهیه و توزیع موادغذایی، استفاده از آب شرب و یخ مورد تایید ترجیحاً استفاده از آب بسته بندی شده

8-  نظارت و بازرسی از یادمان ها و مراکز اسکان زائرین راهیان نور به منظور کنترل عوامل محیطی از جمله آب و غذا (دانشگاه های مقصد)

9- نظارت و بازرسی بهداشت محیطی بر مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش موادغذایی با اولویت مراکز طبخ موادغذایی برای زائرین راهیان نور و اماکن و مراکز بین راهی

10- نظارت و کنترل بهداشت مواد غذایی با اولویت مواد غذایی حساس

11- نظارت و بازرسی بهداشت محیطی از سامانه های آبرسانی مسیر حرکت کاروان ها و محل های اسکان و مراکز طبخ غذای کاروان ها

12- ثبت موارد بازرسی ها و کنترل ها ( اولویت ثبت و ارزیابی عملکرد، ثبت در سامانه جامع مدیریت بازرسی می باشد).

13- ثبت فعالیت ها و گزارش مستمر عملکرد بر اساس دستورالعمل پیوست

تذکر:

در صورت هرگونه رخداد بهداشتی و شرایط اضطرار و طغیان بیماری های مرتبط با عوامل محیطی به ویژه آب و مواد غذایی، ضمن بررسی دقیق موضوع در سریعترین زمان ممکن فرم گزارش فوری تکمیل و ثبت در سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز گزارش گردد.

راهیان نور سلامت علوم پزشکی مشکلات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر