کد خبر: 736000 A

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر:

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی از انتقال مربوط به حقوق و مزایای قائم مقامان ذیحساب شهرداری به اداره کل امور اداری و اجرایی خبر داد و آن را نخستین گام برای راه اندازی دیوان محاسبات شهری دانست.

به گزارش ایلنا، مجید فراهانی با اشاره به تبصره ۲۴ لایحه بودجه ۹۸ شهرداری تهران گفت: به پیشنهاد کمیته بودجه و نظارت مالی بنا شد تا اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای قائم مقامان ذیحساب شهرداری به اداره کل امور اداری و اجرایی انتقال یابد.

وی افزود: در این پیشنهاد بنا شد تا حقوق و مزایای قائم مقامان ذیحساب شهرداری راسا از سوی شورای اسلامی شهر تهران پرداخت و هر گونه پرداخت به این افراد توسط واحدهای اجرایی محل خدمت ممنوع باشد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران ادامه داد: این اقدام گام نخست شورای پنجم برای تاسیس دیوان محاسبات شهری برای پاسخ به مطالبه شهروندان برای استقرار انضباط مالی و نظارت شورای شهر حین خرج در شهرداری تهران است تا شورا با انضباط از توان ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب بر عملکرد شهرداری تهران اعمال نظارت بیشتری داشته باشد.

مجید فراهانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر