کد خبر: 735188 A

دستاوردهای وزارت آموزش‌وپرورش در چهل‌سالگی انقلاب، در استان کردستان؛ رشد ۱۹ برابری مدارس شبانه روزی و رشد ۱۱ برابری هنرستان‌ها است.

به گزارش ایلنا،دستاوردهای چهل‌ساله انقلاب اسلامی در آموزش‌وپرورش استان کردستان در توسعه شاخص‌های آموزشی و نیروی انسانی در سال ۱۳۵۷ و ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی استان از ۸۱.۵۲ به۹۹،۱۷درصد.

افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه از ۳۳.۹۷ به ۹۴.۵۰ درصد.

افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه از ۲۱.۴۵ به ۷۷.۳۴ درصد.

افزایش نسبت دانش آموزان دختر به‌کل دانش آموزان از ۲۵.۰۴ به ۴۷.۷۶ درصد.

افزایش تعداد مدارس استان در دوره‌های تحصیلی از ۱۸۶۰ مدرسه در سال ۵۷ به ۳۷۹۷ مدرسه.

افزایش تعداد کلاس‌های درس استان در دوره‌های تحصیلی از ۴۵۵۸ به ۱۵۰۴۱ کلاس.

افزایش تعداد مدارس ابتدایی استان از ۱۶۹۸ به ۱۹۶۱ مدرسه..

افزایش تعداد مدارس متوسطه اول استان از ۷۰ به ۶۸۴ مدرسه.

افزایش تعداد مدارس متوسطه دوم استان از ۵۶ به ۳۸۲ مدرسه.

افزایش تعداد پرسنل استان از ۶۹۳۶ نفر به ۲۳۳۱۳ نفر.

افزایش تعداد هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش استان از ۱۲ هنرستان به ۱۲۷ هنرستان.

افزایش درصد سهم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش استان از ۱۵.۳۱ درصد به ۳۶ درصد.

افزایش تعداد مدارس شبانه‌روزی استان از ۷ مدرسه به ۱۳۴ مدرسه.

افزایش درصد قبولی دانش آموزان در دانشگاه‌های دولتی (با آزمون) از ۸ به ۲۵ درصد.

راه‌اندازی ۱۴ پژوهش سرای دانش‌آموزی.

راه‌اندازی ۶۹ مدرسه استثنایی برای ارائه خدمات به دانش آموزان با نیازهای ویژه.

استان کردستان انقلاب انقلاب اسلامی رشد شبانه روزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر