کد خبر: 727461 A

اولین همایش ملی اقتصاد آموزش‌وپرورش با تأکید بر تحقق سند تحول بنیادین در تاریخ ۲۷ و ۲۸ بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، اولین همایش ملی اقتصاد آموزش ‌و پرورش در ۲۷ و ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷و به همت وزارت آموزش‌وپرورش، دانشگاه علامه طباطبایی، سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار خواهد شد.

این همایش باهدف مدیرت منابع انسانی و مالی (چالش‌ها، مسائل و راهکارها) و با تأکید بر تحقق سند تحول بنیادین برگزار می‌شود و پذیرش مقالات در چارچوب تحقق اهداف فوق صورت خواهد گرفت.

محورهای همایش به شرح زیر است:

محور اول: نظام تأمین و تخصیص منابع مالی آموزش‌وپرورش

 آسیب‌شناسی سیاست‌ها و روش‌های تأمین منابع مالی

 اصل کفایت و تنوع‌بخشی منابع مالی

 اصل عدالت و تخصیص منابع مالی

روش‌های توزیع، تخصیص و مصرف منابع مالی

مدیریت بهینه و اثربخش مالی

مدل شناسی مطلوب بودجه‌ریزی در آموزش‌وپرورش

محور دوم: برنامه‌ریزی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش

 آسیب‌شناسی قوانین و مقررات تأمین و توزیع منابع انسانی

 مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی

 نظام رتبه‌بندی و ارتقای سرمایه انسانی

 بهسازی و توانمندسازی منابع انسانی

برنامه‌ریزی راهبردی سرمایه انسانی در آموزش‌وپرورش

 سرمایه انسانی آموزش‌وپرورش در برنامه ششم توسعه بر اساس الگوی توازن منطقه‌ای

شایان‌ذکر است، بیش از ۴۶۰ چکیده مقاله و ۱۲۶ مقاله علمی به دبیرخانه این همایش تحویل‌شده که کار ارزیابی و دسته‌بندی آن توسط گروه داوران رو به اتمام است و نفرات برگزیده در همایش مزبور مقالات خود را ارائه خواهند کرد.

آموزش عالی مدیریت بهینه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر