کد خبر: 724318 A

اعضای شورای شهر تهران در صد و بیست و دومین جلسه خود کلیات ماده واحده لایحه "اساسنامه نمونه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران" را با ۱۶ رای موافق به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای شورای شهر تهران در صد و بیست و دومین جلسه خود کلیات ماده واحده لایحه "اساسنامه نمونه سازمان های وابسته به شهرداری تهران" را با ۱۶ رای موافق به تصویب رساندند.

در جریان تصویب این ماده محمد سالاری پیشنهاد داد تا تکالیف مصوبه تنبیهی سال ۸۹ هم به لایحه جدید اضافه شود که این پیشنهاد رای نیاورد.

محسن هاشمی در جریان تصویب این لایحه گفت: اینکه اکثر شرکت ها اساسنامه ندارند، این بوده که اگر برای وزارت کشور ارسال می‌شد، وزارت کشور با ایجاد آنها موافقت نمی‌کرد. ما اکنون شرکت هایی در شهرداری داریم که مصوب هستند، اما قانونی نیستند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در ۲۰ سال گذشته هیچ یک از شوراها نتوانستند وضعیت شرکت ها و سازمان های تابع شهرداری را ساماندهی کنند.

وی تأکید کرد: تعداد سازمان های شهرداری باید تا ۱۰ عدد کاهش یابد و در رابطه با آنها نیز باید همانند کاهش معاونت‌ها که در دستور کار داشتیم، عمل کنیم.

رئیس شورای شهر تهران شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران لایحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر