کد خبر: 700614 A

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران به سامانه جامع منابع انسانی شهرداری تهران پیوست.

به گزارش ایلنا، در نشستی که با حضور داور نظری، قائم مقام معاونت توسعه منابع انسانی و کامران مصطفوی، سرپرست سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران برگزار شد، این سازمان به عنوان پنجمین و آخرین نهاد زیرمجموعه معاونت فنی و عمرانی، به سامانه جامع منابع انسانی شهرداری تهران پیوست.

در نشست فوق علاوه بر تشریح عملکرد سامانه جامع منابع انسانی و اثرگذاری آن بر یکپارچگی اطلاعات و ساماندهی سرمایه‌های انسانی، گزارشی از تاریخچه تاسیس، اهداف و فعالیت‌های اجرایی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران ارائه و آخرین وضعیت نیروی انسانی فعال در آن تشریح شد.

در پایان نشست طی اقدامی نمادین، حکم افزایش حق عائله‌مندی یکی از کارکنان سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، تحت سامانه جامع منابع انسانی شهرداری تهران صادر شد و از کارشناسان و مدیران فعال در پروژه استقرار سامانه جامع منابع انسانی تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است اداره کل منابع انسانی با توجه به تکالیف مندرج در برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران مبنی بر توسعه و تقویت نظام جامع برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی و سامانه جامع اطلاعات منابع انسانی، در راستای تحقق موضوع راهبردی هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی، اقدام به یکسان‌سازی و یکپارچه ساختن بانک اطلاعاتی کارکنان شهرداری تهران و مکانیزه شدن امور پرسنلی کرده است. تاکنون اطلاعات بیش از 58 هزار نفر از نیروهای شاغل در شهرداری تهران، وارد سامانه جامع منابع انسانی شده است.

شهرداری تهران سامانه جامع منابع انسانی سازمان مشاور فنی و مهندسی تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر