کد خبر: 695436 A

با حضور وزیر بهداشت انجام شد؛

در سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شهرستان تربت جام، ۹ پروژه بهداشتی و درمانی دانشکده علوم پزشکی تربت جام به بهره برداری رسید.

به گزارش ایلنا، این پروژه ها شامل پایگاه سلامت نصرآباد، بازسازی مرکز دیالیز نصرآباد، پایگاه سلامت آزادی تربت جام، 2 باب محل زیست پزشک در مرکز جامع خدمات سلامت نصرآباد و یک باب محل زیست پزشک در مرکز جامع خدمات سلامت شماره 1 شهری تربت جام است

 پایگاه سلامت ضمیمه مرکز خدمات جامع نصرآباد تربت جام در زمینی با زیربنای 210 متر مربع و با اعتباری بالغ بر  240 میلیون تومان در مدت یکسال ساخته شده است.

همچنین این مرکز دارای ۳ خانه بهداشت و یک پایگاه سلامت شهری، 5 پزشک، 1 دندانپزشک، 2 ماما، 3 نفر پرسنل آزمایشگاه، 1 کارشناس رادیولوژی، 1 کارشناس بهداشت عمومی، 1 کارشناس بهداشت محیط، 1 کارشناس بهداشت حرفه ای و ۵ پرستار می باشد.

پایگاه سلامت ضمیمه مرکز خدمات جامع نصرآباد به 12300 هزار نفر جمعیت شامل  8300 نفر شهری و 4000 نفر روستایی خدمات ارائه می دهد.

پروژه بازسازی مرکز دیالیز نصرآباد تربت جام

مرکز دیالیز نصرآباد تربت جام در زمینی با زیربنای 100 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 90 میلیون تومان بازسازی شده است.

2 باب محل زیست پزشک مرکز خدمات جامع سلامت نصرآباد تربت جام

محل زیست پزشکان مرکز جامع خدمات سلامت نصرآباد تربت جام در زمینی با زیربنای 180 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 260 میلیون تومان ساخته شده است.

پایگاه سلامت آزادی

پایگاه سلامت آزادی (ضمیمه مرکز خدمات جامع سلامت 1 شهری تربت جام) با زیر بنای 210 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 240 میلیون تومان در مدت یک سال ساخته شده است.

همچنین این مرکز با 4 نفر مراقب سلامت و 2 نفر مراقب سلامت، جمعیت 18422 نفری را تحت پوشش قرار می دهد.

محل زیست پزشک مرکز خدمات جامع سلامت 1 شهری

محل زیست پزشک مرکز جامع خدمات سلامت شماره 1 شهری تربت جام با اعتباری بالغ بر 130 میلیون تومان و در زمینی با زیر بنای 90 متر مربع ساخته شده است.

 همچنین طرح توسعه بخش اورژانس بیمارستان سجادیه تربت جام که با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید در زمینی با زیربنای 1140 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان ساخته و تجهیز شده است.

با بهره برداری از این بخش توسعه ای، 20 تخت جدید به ظرفیت بیمارستان سجادیه تربت جام اضافه شد.

هاشمی همچنین مرکز غربالگری، تشخیص و شیمی درمانی بیمارستان سجادیه تربت جام را که در زمینی با زیربنای 850 متر مربع و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون تومان با ظرفیت 5 تخت ساخته شده است را افتتاح کرد.

بهداشتی و درمانی تربت جام علوم پزشکی وزیر بهداشت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر