کد خبر: 693926 A

مسجد جامعی:

عضو شورای اسلامی شهر تهران به موضوع شهردار مدرسه اشاره کرد و گفت: من دیروز در انتخابات شهردار مدرسه در منطقه 2 شرکت کردم و به نظر می آید بعد از دو دهه از اجرای این طرح باید طرح شهردار مدرسه ارزیابی شود. نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود تا زمینه رشد و تعالی هر چه بیشتر برای نسل آینده فراهم شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد مسجد جامعی در یکصد و سومین جلسه شورا با اشاره به روز کتابگردی گفت: طبق سنتی که از گذشته بنا نهادیم این هفته روز پنج شنبه روز کتابگردی است و من از همه اعضای شورا دعوت می کنم در کنار مردم در این روز در کتابفروشی ها حضور پیدا کنیم. این سنت خوبی است و بازار فروش کتاب هم گرم می شود.

مسجد جامعی افزود: در اهمیت این روز همین بس که در شورای سوم خانم آباد از اعضای آن شورا حتی در مسکو این دعوت را اجابت کردند و به کتابفروشی های این شهر رفتند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حضور سال گذشته محسن هاشمی در روز کتابگردی که توسط یکی از ناشران سندی در خصوص فعالیت فرهنگی آیت الله هاشمی در حوزه نشر و چاپ پیدا شد گفت: این سند امروز در موزه جماران موجود است و نگهداری می شود.  امیدواریم امسال نیز اسناد دیگری در این زمینه پیدا شود.

مسجد جامعی در ادامه به موضوع شهردار مدرسه اشاره کرد و گفت: من دیروز در انتخابات شهردار مدرسه در منطقه 2 شرکت کردم و به نظر می آید بعد از دو دهه از اجرای این طرح باید طرح شهردار مدرسه ارزیابی شود. نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود تا زمینه رشد و تعالی هر چه بیشتر برای نسل آینده فراهم شود.

مسجد جامعی اظهار داشت: ارزیابی این امر می تواند آیینه ای از آمال و ایده های نسل بعد را در اختیارمان بگذارد، اهمیت به این طرح  اعتماد به نفس را در بین دانش آموزان در عمل افزایش می دهد.

مسجد جامعی خاطر نشان کرد: ارزیابی و اطلاعات رمز تداوم حرکت های اجتماعی است و اگر در این خصوص چنین نکنیم شهردار مدرسه در همین قالب تنگ کنونی باقی می ماند و منشا رشد نمی شود.

وی ادامه داد: در منطقه 2 اقدامی خوب انجام شد و با منتخبین شهرداران مدرسه جلسه گذاشتند. چه خوب است مناطق دیگر نیز از این رویه پیروی کنند و سالی یکبار با شهرداران مدارس جلسه بگذارندو به انتخابات دانش آموزی احترام گذاشته شود.

احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر