کد خبر: 692933 A

در جلسه امروز شورای شهر تهران کلیات طرح "تکلیف شهرداری تهران به ارائه جدول بهای خدمان در قالب لوایح و بودجه سنواتی" تصویب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در صدویکمین جلسه شورای شهر تهران کلیات طرح "تکلیف شهرداری تهران به ارائه جدول بهای خدمات در قالب لوایح و بودجه سنواتی" با ۱۴ موافق و ۳ مخالف به تصویب رسید.

 

شورای شهر تهران طرح تکلیف شهرداری تهران به ارائه جدول بهای خدمات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر