کد خبر: 687216 A

به مناسبت برگزاری مراسم ۱۳ آبان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مناسبت برگزاری هرچه بهتر این مراسم خدماتی را ارائه داده است.

به گزارش ایلنا، بیانیه شرکت واحد اتوبوسرانی به مناسبت برگزاری مراسم ۱۳ آبان به شرح زیر است:

به مناسبت  برگزاری مراسم ۱۳ آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و به منظور ارائه خدمات بهینه حمل ونقلی به شهروندان محترم برای شرکت در مراسم، اعلام می‌دارد از ساعت ۷ صبح و از مبادی مشروحه ذیل،  شرکت واحد نسبت به جابجائی شهروندان گرامی به محل برگزاری مراسم اقدام می‌نماید.

میدان امام حسین(ع) -میدان انقلاب اسلامی - میدان خراسان - پایانه شهید محلاتی - میدان سپاه - میدان راه آهن - میدان آزادی .    

ضمنا سرویس رسانی به دانش آموزان نیز از مقابل مدارس انجام و بعد از پایان مراسم به مبادی اولیه برگشت داده می شوند.

با توجه به مسدود بودن خیابان طالقانی و خیابان‌های منتهی به محل برگزاری مراسم، تغییراتی در مسیر تردد اتوبوس‌های خطوط عبوری به محل برگزاری مراسم بشرح زیر اعمال می‌گردد:

کلیه اتوبوس‌های خطوط عبوری در مسیر شرق به غرب خیابان طالقانی از مسیر خیابان شریعتی -طالقانی-مفتح - سمیه - حافظ و انقلاب اسلامی تردد می‌نمایند.

کلیه اتوبوس‌های خطوط عبوری در جنوب به شمال خیابان مفتح از مسیر خیابان بهار شمالی - میدان بهار - سلیمان خاطر - مفتح شمالی و میدان هفتم تیر تردد می‌نمایند .        

کلیه اتوبوس‌های خطوط عبوری در شمال به جنوب خیابان سپهبد قرنی از مسیر خیابان کریمخان - حافظ – انقلاب اسلامی – فردوسی تردد می‌نمایند.              

۱۳ آبان استکبار جهانی انقلاب اسلامی میدان آزادی شرکت واحد اتوبوسرانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر