کد خبر: 687189 A

اعضای هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی دانشجویان، دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی در دانشگاه های علوم پزشکی معرفی و منصوب شدند.

به گزارش ایلنا، محمدرضا فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و رئیس هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی دانشجویان، دستیاران و دانشجویان دکتری در احکامی جداگانه اعضای هیئت مرکزی نظارت را معرفی و منصوب کرد.

در این احکام سید وحید حسینی - دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و محمد حسین خانجانی- دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان - به مدت یک سال به عنوان اعضای جدید هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی دانشجویان، دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) معرفی و منصوب شدند.

در متن این احکام آمده است: بدین‌وسیله بر اساس بند ۸ ماده ۳ آیین‌نامه شوراهای صنفی دانشجویان و دستیاران دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و نظر به انتخاب جنابعالی در مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌ها در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۷، به عنوان «اعضای هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی دانشجویان، دستیاران و دانشجویان Ph.D» به مدت یک سال منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال با حضور فعال در جلسات هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی معاون معاون وزیر وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر