کد خبر: 683239 A

با اجماع اعضای شورای‌شهر؛

در جلسه علنی شورای‌شهر تهران شهرداری مکلف به انتشار گزارش ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های شهری شد.

به گزارش ایلنا، سیدآرش حسینی میلانی پیش از ظهر امروز در پیشنهادی مبنی بر انتشار وضعیت مجوز محیط‌ زیستی و گزارشات ارزیابی زیست‌محیطی طرح «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» گفت: اکنون که شورا درصدد آن است که وضعیت مالی و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مهم شهری را در سامانه شفافیت منتشر کند، وضعیت مجوزهای محیط زیستی آن‌ها را هم مشخص سازد.

وی ادامه داد: بعضی پروژه‌های مربوط به حوزه شهرسازی مجوزهای محیط زیستی را دریافت کردند و برخی هم این مجوزها را دریافت نکرده‌اند و مجوز برخی پروژه‌ها هم مشروط است.

رئیس کمیته محیط زیست با بیان اینکه برخی پروژه‌ها اثرات قابل توجه منفی‌ بر وضعیت شهر تهران دارند، اظهار داشت: در صورتی‌که گزارش‌های ارزیابی زیست‌محیطی برای این پروژه‌ها تهیه شده باشد، این گزارش‌ها را می‌توان به‌عنوان سند در اختیار افکارعمومی قرار داد. سازمان محیط زیست هم در چندین مقطع درصدد انجام چنین کاری بود که عملی نشد اما انجام این کار، موجب دسترسی مردم به اطلاعات پروژه‌های بزرگ و آگاهی یافتن آنها از وضعیت محیط زیستی آنها می‌شود.

این پیشنهاد در نهایت با اجماع تمامی اعضای شورا به تصویب رسید.

شهرداری آرش حسینی میلانی ارزیابی زیست‌محیطی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر