کد خبر: 681232 A

بنیاد علوی در مسیر خدمات خود مهارت‌آموزی، پیگیری تسهیلات ارائه شده تا مرحله استقلال و سودآوری، استمرار کمک به خانواده های نیازمند، توانمندسازی اقشار روستایی مبتنی بر توانمندی های بومی محلی، جلوگیری از تخریب محیط زیست، مقابله با آسیب های اجتماعی و نیز بهره برداری از ظرفیت‌های مغفول مانده اقتصادی را مورد توجه قرار داده است.

به گزارش ایلنا، روستاهای کشور در دهه های اخیر به ویژه در سال های گذشته که رشد روز افزون شهرها و بحران های زیست محیطی بسیاری از نقاط کشور را در برگفته، با مشکلات بزرگی رو به رو شدند که توسعه و آبادانی آنها را به حاشیه کشانده است؛ روندی تلخ و غیرقابل پذیرش که در صورت عدم اصلاح دورنمای بسیار تاریکی را پیش روی روستاهای کشور قرار خواهد داد.

در شرایطی که روند توسعه روستاهای کشور بسیار کند شده و از آن سو توسعه شهرها با شتاب فراوانی در جریان است، عدم توجه مسئولان و مدیران اجرایی کشور به روستا و احیای جایگاه اقتصادی و اجتماعی آنها، نتیجه ای جز تشدید روند حاکم کنونی ندارد؛ موضوعی مهم و نگران کننده که البته با همت برخی نهادهای غیردولتی مثل بنیاد علوی در مسیر اصلاح قرار گرفته است.

بنیاد علوی در سال های اخیر با درک مشکلات عدیده ای که در فرایند روستاهای کشور پیش آمده است، مجموعه اقداماتی را برای تغییر شرایط موجود به کار بسته است که بسیاری از این اقدامات اکنون به مرحله نتیجه نهایی رسیده و بسیاری نیز در شرف وقوع است.

واقعیت این است که ورود بنیاد علوی به مسئله روستا و حل بحران های پیش آمده در حوزه، بر خلاف روند و اقدام های گذشته از جامعیت خاصی برخوردار است که نه تنها فرایند توسعه را در روستاهای محروم کشور تسریع می کند، بلکه امکان گسترش ابعاد آن و رسیدن به مرحله خودکفایی را فراهم کرده است.

کوتاه سخن آنکه مجموعه اقدامات بنیاد علوی در حوزه روستا به پنج بخش کلی تقسیم شده است و هر کدام از این بخش ها خود عنوان و رسالتی کلان با برنامه های جزئی دیگر است.

یکی از این محورها موضوع مهم عمران و توسعه زیرساختی روستاهای محروم کشور است که خود دارای جزئیات دقیق دیگری مثل کنترل کانون بحرانی فرسایش بادی، ساخت پل، تأمین سیمان برای بازسازی مناطق آسیب دیده، بهسازی زمین های ورزی و از این دست اقدامات می شود.

محور مهم دیگر تأمین مسکن برای خانواده های نیازمند است که در این حوزه بنیاد علوی توانسته است با ورود جدی برای خانواده های دارای دو معلول به بالاتر، محرومین و طلاب مسکن مناسب تهیه و در اختیار آنها قرار دهد؛ روندی که البته هنوز به صورت کامل انجام نشده و روند نهایی کردن آن در جریان است.

محور بعدی توانمند سازی اقتصاد روستایی است که در سال های اخیر چندان مورد توجه قرار نداشت؛ محوری که در زمینه هایی چون ارائه تسهیلات مالی، حمایت از تولید، بسیج جوامع محلی، توسعه کشاورزی و نیز توسعه دامپروری دنبال می شود.

محور بعدی بهداشت و سلامت اقشار روستایی است که با جامعیت بیشتری نسبت به محورهای قبلی در دستور کار قرار گرفته و در جریان است. در این حوزه نیز اتفاق هایی چون احداث مراکز درمان بستر، ارتقای سلامت مادران، ساخت سرویس بهداشتی و تغذیه مادران باردار نیازمند با جدیت خاصی در سراسر کشور دنبال می شود.

البته این همه محورهای مورد تأکید در برنامه های بنیاد علوی نیست و موضوع مهم دیگر آموزش و فرهنگ در مناطق روستایی کشور است که به واسطه بی عدالتی های گذشته در شرایط نامناسبی قرار داشت و اکنون با ورود بنیاد به این مسئه در مسیر امیدبخشی قرار گرفته است؛ محوری حیاتی که در قالب آن احداث و تجهیز مدارس و مساجد روستایی، ارتقای تحصیلی دانش آموزان، برگزاری دوره های آموزش مهارت، توزیع پوشاک دانش آموزی، حمایت از استعدادهای برتر تحصیلی و... مورد تأکید است.

بررسی ها نشان می دهد تنها در 6 ماه نخست سال جاری و برای تحقق اقدام های تعریف شده در محورهای اقدامات اجرایی گسترده ای در بسیاری از روستاهای محروم در دستور کار قرار گرفته است که خروجی های آن در روستاهای محروم کشور قابل مشاهده است.

ورود جزئی بنیاد علوی به موضوعات جزئی و پیگیری بسیاری از مسائل در محورهایی که به آن اشاره شد، از جمله مزیت هایی است که این برنامه ها با اقدامات گذشته دارد.

بنیاد علوی در مسیر خدمات خود مهارت آموزی، پیگیری تسهیلات ارائه شده تا مرحله استقلال و سودآوری، استمرار کمک به خانواده های نیازمند، توانمند سازی اقشار روستایی مبتنی بر توانمندی های بومی محلی، جلوگیری از تخریب محیط زیست، مقابله با آسیب های اجتماعی و نیز بهره برداری از ظرفیت های مغفول مانده اقتصادی را مورد توجه قرار داده است.

شرایطی که دسترسی به توسعه را برای روستاهای محروم کشور ممکن ساخته است و امید این است که پیوستن سایر نهادهای حمایتی به این روند، نتایج روشنی را پیش روی اهالی روستایی کشور قرار دهد.

بنیاد علوی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر