کد خبر: 678832 A

معاون مدیرنظارت دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو:

معاون فنی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به جمع آوری کامل والزارتان 7 شرکت دارویی، گفت: مردم بدون نگرانی، والزارتان مورد نیاز خود را از داروخانه ها تهیه کنند.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا اینانلو با اشاره به جمع آوری کامل والزارتان ریکال شده ۷ شرکت دارویی عنوان کرد: در حال حاضر مصرف کنندگان والزارتان می‌توانند با خیال آسوده این دارو را بدون نگرانی، از داروخانه های سراسر کشور تهیه و مصرف کنند.

وی افزود: تمام والزارتان تولیدی با یک نوع ماده موثر که از تیرماه ریکال شده بود، از سطح بازار جمع آوری شده و شرکت‌های دارویی نیز در حال عودت مواد اولیه خریداری شده به شرکت تولیدکننده هستند.

به گفته معاون فنی مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو، مصرف کنندگان والزارتان می‌توانند داروهای تمام شرکت‌های تولید کننده را تهیه و مصرف کنند

دارو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر