کد خبر: 675062 A

در جلسه امروز شورای شهر تهران، کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران تصویب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نودویکمین جلسه شورای شهر تهران، طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران با ۱۶ رای موافق از ۱۸ نفر حاضر در جلسه به تصویب رسید.

 

شورای شهر تهران تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر