کد خبر: 674112 A

در جلسه علنی شورای شهر تهران کلیات طرح "الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه تعیین ساختار و حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق" به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کلیات طرح "الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه تعیین ساختار و حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق" با ۱۵ موافق از ۱۷ نفر حاضر در نودمین جلسه شورای شهر تهران تصویب شد.

همچنین در ادامه این جلسه یک فوریت نحوه بررسی برنامه و بودجه سالانه شهرداری تهران به رای گذاشته شد که با ۱۷ موافق از ۱۷ نفر حاضر در جلسه به تصویب رسید.

 

شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر