کد خبر: 668079 A

سردار علیرضا جهانگیری مطرح کرد؛

جانشین معاون تربیت و آموزش ناجا گفت: در ناجا تلاش بر این است تا از آموزش‌های تئوری فاصله گرفته و به آموزش‌های مهارتی و عملیاتی پرداخته شود.

به گزارش ایلنا، سردار علیرضا جهانگیری (جانشین معاون تربیت و آموزش ناجا) در حاشیه نهمین گردهمایی روسای مراکز آموزش علمی کاربردی ناجا که در سالن فجر ستاد ناجا برگزار شد، اظهار کرد: ماهیت وظایف و مأموریتهای پلیس عموما کاربردی و ماهیتی است بنابراین در بحث قانون تربیت و آموزش ناجا با شاخصهای ۷۰ درصد مهارتی و ۳۰ درصد تئوری لحاظ می شود.

جانشین معاون تربیت و آموزش ناجا تصریح کرد: دانشگاه علمی کاربردی هم با هدف برطرف کردن خلاء های آموزشی در بخش‌های کاربردی و مهارتی راه اندازی شد.

وی خاطر نشان کرد: در ناجا تلاش بر این است تا از آموزشهای تئوری فاصله گرفته و به آموزشهای مهارتی و عملیاتی پرداخته شود، چرا که به طور قطع و یقین هر چقدر مأموریت ها عملیاتی و مهارتی شود موفقیتها نیز افزایش می یابد چرا که دوام و بقای هر سازمان با اجرای دقیق مأموریتهای محوله رابطه‌ای تنگاتنگ و مستقیم دارد.

سردار جهانگیری با بیان اینکه در جلسه برگزار شده به وظایف و مأموریت های مشخصی که ناجا برعهده دارد اشاره شد، گفت: دانشگاه علمی کاربردی نیز با وظیفه‌ای مشخص و معین راه اندازی شده که با توجه به تعامل مطلوب این دانشگاه با نیروی انتظامی در راستای افزایش بهره مندی از ظرفیت های وزارت علوم و نظام آموزشی کشور در چارچوب قانون باید بتوان با برنامه ریزی دقیق در آینده از اهداف اصلی دور نشویم.

وی تصریح کرد: با توجه به سخنان رئیس دانشگاه علمی کاربردی در این جلسه و انعطاف پذیری این دانشگاه و ناجا با توجه به وظایف ذاتی یکدیگر می توان با سازماندهی از این تعاملات در آینده حتی به عنوان یک الگو برای سایر نهادها ودستگاه ها نیز استفاده کرد، البته بایستی با رعایت طبقه بندی مأموریت ها و بحث آموزش در این خصوص این موضوع لحاظ شود.

رئیس دانشگاه قانون معاون وزارت علوم برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر