کد خبر: 665402 A

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان:

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان تاکید کرد: با توجه به تغییرات ایجاد شده در سال‌های اخیر هنوز هم خانواده توانسته جایگاه خاصی را به خود اختصاص دهد، خانواده علیرغم مشکلات موجود توانسته هنوز هم به عنوان مقدس‌ترین نهاد محسوب شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان در نشست معرفی و ارزیابی شاخص‌های خانواده شکوفا گفت: خانواده مقدس‌ترین نهاد است. در همه جوامع نگاه به خانواده و زنان به عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی نگاهی ویژه است. مهمترین مسئله خانواده ارتباط میان زوجین و ارتباط میان فرزندان و والدین است.

وی با بیان اینکه سعی کردیم تا در دوره‌های مختلف زندگی اعضای خانواده را مد نظر قرار دهیم تا همه اعضای خانواده مورد توجه قرار بگیرند، اظهار داشت: مطالعاتی در سطح ملی و دانشگاهی در دستگاه‌ها انجام شد و بعد از جمع‌آوری این مطالعات فراتحلیل‌هایی بر مبنای مطالعات موجود صورت گرفت که با جمع‌آوری این مطالعات یکسری شاخص‌هایی از این منابع استخراج و در اختیار صاحبنظران حوزه قرار گرفت.

عالیه شکربیگی، دبیر کارگروه شاخص‌های خانواده شکوفا نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: امروزه در شرایطی زندگی می‌کنیم که طبق آمارهای موجود خانواده دچار مسئله و مشکلاتی است. دنیا به این نتیجه رسیده که خانواده مکانی مهم و آرامش‌‌‌بخش است و به عبارتی دیگر، سرمایه اجتماعی اعضای خودش هست. 

وی با تاکید بر اینکه پرداختن به شاخص‌‌‌های خانواده شکوفا امری سخت و مشکل است، خاطرنشان کرد: آیا تعریف خانواده در دو دهه قبل نسبت با شرایط کنونی که همراه با تغییرات ارزشی و نگرشی بوده یکی است؟ و یا باتوجه به این تغییرات شکل دیگری به خود اختصاص داده است؟

وی افزود: شاخص‌های بین‌المللی را هم در این موضوع در نظر گرفتیم و در بسیاری از جاها به اشتراکاتی در این بحث رسیدیم که با علم به این مسائل و ارزیابی‌‌‌ها که نیازمند مطالعات بیشتری است، همه این مطالعات را جمع‌‌‌بندی کرده و آن را در نشستی با حضور اساتید و مشاوران علمی مطرح کردیم که این شاخص‌ها شامل سن باروری، تغییرات جمعیتی و نرخ ازدواج می‌شود.

سوسن باستانی عالیه شکربیگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر