کد خبر: 664902 A

در هشتادو چهارمین جلسه شورا مقرر شد:

در پی عدم دریافت لایحه دو فوریتی از سوی شهردار تهران مقرر شد، صدور احکام ذیحسابی شهرداران مناطق در جلسه آینده شورا مورد بررسی قرار گیرد.​

به گزارش ایلنا، بررسی یک فوریت لایحه انتخاب دو نفر به عنوان قائم مقام ذیحسابی دو سازمان تابعه شهرداری تهران امروز مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفت.

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در جریان بررسی این دستور جلسه از انجام مصاحبه کتبی و شفاهی با دو فرد پیشنهادی شهرداری برای تصدی این پست خبر داد و گفت: این افراد از نظر کمیته تخصصی حائز حداقل صلاحیت‌‌‌ها هستند و از این روی حتی می توان رای گیری لازم را به صورت دوفوریتی انجام داد.

در نهایت با رای اعضای شورای شهر تهران یک فوریت بررسی این لایحه مورد تائید اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

دیگر دستور جلسه امروز شورای شهر تهران، به بررسی لایحه معرفی شهرداران مناطق ۲۲ گانه به عنوان ذیحساب یک بود که نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: با توجه به عدم درج اسامی شهرداران جدید این لایحه جهت اصلاح به شهرداری بازگردانده شود.

سید حسن رسولی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در همین خصوص اظهار داشت: بر اساس قانون زمانی که مدیران مناطق منصوب می‌‌شوند به عنوان مدیران مراکز درآمد و هزینه باید اسناد هزینه را امضا کنند.

وی ادامه داد: از این روی می‌‌توان افرادی که هنوز به عنوان مدیر منطقه حضور دارند، مورد رای‌‌گیری قرار گیرند و افرادی که تعویض شده‌‌اند نیز در قالب لایحه دو فوریتی مورد رای‌‌گیری قرار گیرند.

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه از لیست ارسالی شهرداری تهران تنها چهار نفر تغییر کرده‌اند، تصریح کرد: از آنجا که شهرداران مناطق ملزم به امضای اسناد مالی هستند و از طرف دیگر، پیش از صدور حکم ذیحسابی امضای آنها خلاف قانون است بنابراین پیشنهاد می‌‌شود که افرادی که شهردار هستند مورد رای‌‌گیری قرار گرفته و افراد دیگر در قالب لایحه الحاقی توسط شهردار تهران به شورا ارائه شود.

شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران در همین خصوص پیشنهاد داد تا برای شهردارانی که در این سمت هستند رای‌‌‌گیری انجام شود.

حجت نظری، عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران نیز پیشنهاد داد تا برای تک تک افراد حاضر در لیست رای‌‌گیری شود و اعضا تنها رای خود را به افرادی دهند که هنوز در سمت شهرداری هستند.

در نهایت این دستور جلسه به مراعا گذاشته شد تا پس از دریافت لایحه دو فوریتی از سوی شهرداری تهران برای اصلاح لیست مذکور رای‌‌گیری انجام گیرد. 

شورای شهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر