کد خبر: 664568 A

از سوی وزارت بهداشت؛

مصوبه کمیسیون موارد خاص درباره دستیاران آسیب شناسی که از آزمون ارتقا محروم شده بودند لغو شد و امکان شرکت همزمان این دستیاران در آزمون ارتقاء و گواهینامه فراهم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، در جلسه کمیسیون موارد خاص حسب درخواست معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دستور وزیر بهداشت مصوبه قبلی این کمیسیون در خصوص دستیاران آسیب شناسی که از آزمون ارتقا محروم شده بودند لغو شد و امکان شرکت همزمان این دستیاران در آزمون ارتقاء و گواهینامه فراهم شد.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت طی مکاتبه ای از وزیر بهداشت درخواست کرد: محرومیت دستیاران رشته آسیب شناسی برای شرکت در آزمون دستیاری رفع شود.

در این نامه آمده است: «در سال گذشته به واسطه سیاست های نوین نظام سلامت در خصوص خدمات آزمایشگاهی و ضرورت بازتعریف نقش متخصصان پاتولوژی و متخصصان علوم آزمایشگاهی در نظام جامع خدمات آزمایشگاهی، اعتراضاتی در برخی دانشگاه های علوم پزشکی بروز کرد.

به دنبال این اعتراضات و مشکلاتی که برای دستیاران رشته پاتولوژی در چند دانشگاه پیش آمد، تعدادی از دستیاران این رشته از شرکت در آزمون ارتقای سالیانه محروم شدند.

ولیکن با توجه به گذشت مدت زمان حدود یک سال از این وقایع، مراجعات متعددی به این حوزه از سوی پیشکسوتان رشته پاتولوژی، اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و دستیاران این رشته صورت پذیرفت مبنی بر این که اعتراضات پیش آمده عموماً ناشی از تحریکات احساسی و بدون غرض بوده و جامعه پاتولوژی اعم از متخصصان، اساتید و دستیاران از این پس آماده هرگونه همکاری در تدوین و استقرار سیاست های نظام سلامت در زمینه خدمات جامع آزمایشگاهی خواهند بود.

در سال جاری، تعدادی از دستیارانی که سال گذشته به واسطه شرکت در اعتراضات از شرکت در آزمون ارتقا محروم شده بودند، تقاضا دارند که اجازه آزمون ارتقای همزمان و آزمون گواهینامه برای ایشان صادر شود.

با توجه به مراجعات مکرر پیشکسوتان پاتولوژی و همچنین ابراز پشیمانی این گروه از دستیاران و باتوجه به رویکرد مبتنی بر رأفت اسلامی، خواهشمند است در خصوص لغو محرومیت این دستیاران و اجازه شرکت در آزمون های ارتقا و گواهینامه، دستورات لازم را اعلام کنید.»

وزیر بهداشت در هامش این نامه نوشته است: «ضمن ابراز تاسف از مشکلاتی که سال گذشته عده ای با اغراض مشخصی برای کشور، جامعه پزشکی و این رشته بسیار مهم در طب عمومی و تخصصی و نیز برای تعدادی از دستیاران رشته پاتولوژی بوجود آورده اند نظر به مطالب مورد اشاره ضروری است در اسرع وقت کمیسوین موارد خاص آموزشی تشکیل و نهایت مساعدت قانونی را نسبت به نامبردگان مبذول دارد.»

بر این اساس کمیسیون موارد خاص آموزشی در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۷ برگزار و مصوبه این کمیسیون به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه کمیسیون موارد خاص در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۷ جلسه کمیسیون و حسب درخواست معاون آموزشی و دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه قبلی کمیسیون موارد خاص در خصوص دستیاران آسیب شناسی لغو و با لحاظ سوابق آموزشی سال قبل مقرر شد با احتساب شرکت همزمان در آزمون ارتقاء و گواهینامه دستیاران آسیب شناسی که با رعایت سایر مقررات تا پایان سال جاری دوره تحصیلی آنها خاتمه می یابد، موافقت شود.

پیشکسوتان طب معاون وزارت بهداشت آسیب شناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر