کد خبر: 663700 A

در راستای تقویت همکاری‌های علمی ایران و چین صورت گرفت؛

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس بخش امورفرهنگی سفارت چین در تهران ، در راستای تقویت همکاری های علمی بین دو کشور دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، سالار آملی در دیدار دوو شیاوچین، گزارشی از رشد علم و فناوری در ایران و جایگاه جهانی دانشگاه‌های ایران وهمچنین آمار دانشجویان ایران بویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی ارائه کرد.

در ادامه این دیدار، قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل ورئیس مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم و رئیس بخش امورفرهنگی سفارت چین در تهران در خصوص راهکارهای تقویت همکاری‌های دانشگاهی و علمی و تحقیقاتی ایران و چین در چارچوب تفاهمات اولیه و برنامه مبادلات فرهنگی، هنری و آموزشی ایران و چین (۱۹-۲۰۱۶) گفتگو و بر تنظیم برنامه اجرایی مشترک تاکید کردند.

تبادل استاد و دانشجو، انجام فرصت‌های مطالعاتی دکتری در چین، حمایت از کرسی‌های زبان فارسی و چینی و همکاری کتابخانه ای از موضوعاتی بود که در دیدار قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس بخش امورفرهنگی سفارت چین تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

امور بین الملل ایران ایران و چین چین رشد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر