کد خبر: 663074 A

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس:

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: قانون یک شیفته شدن مدارس چند سال پیش اجرا شد در حالی که اگر مدارس دوشیفته بود شاید برخی بچه ها می توانستند به مدرسه بروند.

به گزارش ایلنا،‌ سید حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه شب گذشته پرسشگر با موضوع تحصیل کودکان کار روی آنتن رفت، با بیان اینکه آمارهای مربوط به کودکان کار هیچ کدام مورد توافق همه نهادها نیست و آمار واحدی نداریم گفت: دولت بین دستگاه‌های خود موازی کاری می‌کند و بودجه ها از بین می‌روند و آمارها متناقض است.

وی ادامه داد: به عبارتی آمار وجود دارد اما متناسب با شرایط از سوی دستگاه‌ها ارائه می‌شود. اگر بخواهند پول بگیرند آمار بالاتر و اگر بخواهند عملکرد را بیان کنند آمار کمتری ارائه می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت موظف است، آموزش رایگان را برای همگان فراهم کند به برخی موانع قانونی و عوامل بوجود آورنده پدیده کودک کار و بازماندگی از تحصیل اشاره کرد و تصریح کرد: از یک سو والدینی هستند که نمی‌خواهند فرزندشان را به مدرسه بفرستند، با اینها چه باید کرد؟ دوم هزینه‌های سنگین تحصیل و سوم کمک بچه‌ها به اقتصاد معیشت خانواده‌هاست. بحث بدسرپرست‌ها و بی‌سرپرست‌ها نیز مطرح است. یک مشکل دیگر به ادارات ثبت احوال برمی‌گردد که باید برای همه متولدین ایران شناسنامه صادر کند.

میرزاده دسترسی و عدم دسترسی به امکانات را نیز یکی دیگر از عوامل بازماندگی از تحصیل دانست و گفت: قانون یک شیفته شدن مدارس چند سال پیش اجرا شد در حالی که اگر مدارس دوشیفته بود شاید برخی بچه‌ها می‌توانستند به مدرسه بروند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری کودکان کنار والدین خود در اوقات فراغت کار می‌کنند و مهارت می‌آموزند و در آینده موفق هستند، گفت: این عیب و ایراد نیست و نباید این گروه را هم مانند کودکان کار دید.

وی به تنوع مدارس اشاره کرد و گفت: به اندازه کافی برچسب وجود دارد و برخی حتی خانه و زندگی خود را می‌فروشند تا فرزندشان به مدرسه خاصی برود. از آن سو «مدرسه کودک کار» داریم و این خطرناک است که یک موقع برچسب بزنند و فردا بگویند این بچه در مدرسه کودک کار درس خوانده است.

میرزاده ادامه داد: باید اجازه دهیم هرکس کار خود را انجام بدهد. کودک کار باید در مدرسه کنار دانش آموزان دیگر درس بخواند بدون اینکه کسی بفهمد پدر و مادرش که هستند. ما در گوشه ای از ایران نیست که مدرسه نداشته باشیم، به جز روستاهای دورافتاده که در آنجا هم مدارس شبانه روزی وجود دارد. باید از آموزش و پرورش حمایت کنیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید به فکر آمارگیری واقعی باشد، گفت: باید یک نهاد متولی آمار گیری باشد و کودک کار را هم وارد سرشماری کند. همچنین هر پنج سال یکبار باید موارد لازم را در برنامه های توسعه ای وارد کنیم.

وی تاکید کرد: موفقیت افراد در جامعه را به خود و والدینش نسبت ندهیم و هر چه مشکل بود را به مدرسه برگردانیم. ایجاد مدرسه خاص یک نوعی برچسب زدن است در حالی که موضوع تعلیم و تربیت یک موضوع تخصصی است. معلمی که خودش هزار مشکل دارد ممکن است در کارش نقص باشد، باید مشکل را حل کنیم تا همان معلم با آغوش باز کودک کار را هم بپذیرد. اگر به معلمان بها بدهیم آمادگی لازم را برای تحصیل و تربیت و آموزش مهارت های زندگی را به همین کودکان کار را هم خواهند داشت.

قانون کمیسیون آموزش و تحقیقات کودکان مجلس شورای اسلامی مدرسه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر