کد خبر: 662190 A

طهرانچی:

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر لزوم شفاف سازی و دقت در صدور بخشنامه ها و آیین نامه‌های مربوط به دانشگاه آزاد گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار است کمیته ای در اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شود که وظیفه این کمیته ارزیابی مصوبات، بخشنامه ها و آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی است که قوانین پیش از ابلاغ از نظر حقوقی و عدم موازی کاری معاونت ها و اداره کل ها بررسی و پس از تایید در این کمیته ابلاغ شود.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی طهرانچی در دیدار با نمایندگان کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی که به مناسبت روز کارمند در واحد تبریز برگزار شد، اظهار کرد: ما همه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را اعضای یک خانواده می دانیم. برخی از اعضا عضو مدیریتی هستند، برخی عضو علمی، برخی اداری و برخی هم عضو خدماتی هستند که اگر هر یک از این اعضا به درستی عمل نکنند، سازمان دچار مشکل می شود.

وی با بیان اینکه خانواده دانشگاه آزاد اسلامی برای بقای خود باید شورای داخلی قوی داشته باشد، اظهار داشت: برای ما فرقی بین عضو علمی، خدماتی، اداری و مدیریتی وجود ندارد و بنده زمانی که در استان تهران بودم، اگر واحدی منابع برای پرداخت حقوق کم می آورد، می گفتم از حق مدیریت و ماموریت‌ها کم کنند تا حقوق همه کارکنان پرداخت شود.

دکتر طهرانچی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی سازمانی متعلق به نظام و مردم است، گفت: بودجه این دانشگاه از سوی مردم تامین می شود، بنابراین ما باید نسبت استاد به دانشجو و نسبت اعضای اداری و خدماتی به دانشجو را رعایت کنیم، چرا که اگر نسبت 60 به یک کاهش یابد، واحد به سمت زیان دهی می‌رود.

وی از راه اندازی شورای تعامل بین کارکنان و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و افزود: این شورا به زودی در دانشگاه ایجاد می شود و یکی از وظایف آن ایجاد تعامل بین کارکنان و مدیران سازمان مرکزی است و اگر قرار باشد آیین نامه ای در دانشگاه تصویب شود، باید نظر همه در آن لحاظ شود.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: خانواده دانشگاه آزاد اسلامی برای ما عزیز هستند و برای پیشبرد اهداف به نظرات تک تک اعضا نیازمندیم.

طهرانچی با تاکید بر افزایش تعامل بین مدیران و اعضای اداری و خدماتی دانشگاه آزاد اسلامی، تاکید کرد: برای ایجاد انگیزه و روحیه در بدنه دانشگاه، مدیران باید تعامل خود را با اعضای اداری و خدماتی بیشتر کنند، چرا که اگر کارمندی احساس کند مدیرش با او تعامل دارد و به فکر اوست، انگیزه می گیرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی وی در پایان یادآور شد: من مدیر پای کاری هستم و اکنون آبرو، هویت و تجربه هایم را برای دانشگاه آزاد اسلامی آورده ام و از همه کارکنان محترم دانشگاه می خواهم نظرات خود را برای تعالی دانشگاه و حل مشکلات آن از طریق شورای تعامل بیان کنند تا موضوعات به صورت تخصصی بررسی شده و بتوان موارد مورد نیاز را ابلاغ کرد.

محمدمهدی طهرانچی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر