کد خبر: 661921 A

با حکم وزیر بهداشت؛

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر ایرج حریرچی، دکتر سیدعلی صدرالسادات، دکتر ابراهیم گلمکانی، دکترحسن امین لو و دکتر حسین کشاورز را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری هیات امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی منصوب کرد.

به گزارش ایلنا؛ متن این حکم به شرح زیر است:
 
جناب آقای دکتر ایرج حریرچی - ‌قائم مقام محترم و معاون کل وزارت بهداشت
جناب آقای دکتر حسین کشاورز -‌ مشاور محترم و مدیرکل حوزه وزارتی
جناب آقای دکترحسن امین لو - ‌مشاور محترم و‌دبیر مجامع، شوراها وهیات‌های امناء 
جناب آقای دکتر سیدعلی صدرالسادات -  معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
جناب آقای دکتر ابراهیم گلمکانی - معاون محترم حقوقی و امور مجلس
 
تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، فرصت و ظرفیت تاریخی در تبلور اصل مشارکت و استفاده از توان مدیریتی مستقل را در کشور بویژه در رسالت ارائه خدمات سلامت و آموزش فراهم نموده است. در همین راستا و نظر به اهمیت ایجاد وحدت رویه در تصمیمات و اقدامات کلان در سطح کشور، ضرورت دارد با درایت و لحاظ نمودن تمام جوانب و مصلحت ها گام های موثری در تقویت جایگاه قانونی هیات های امناء برداشته شود. لذا با توجه به تجربیات طولانی و مسئولیت های سازمانی، حضرتعالی را به عنوان عضو شورای سیاستگذاری هیات امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی منصوب می‌نمایم تا در‌خصوص موارد ذیل به صورت منسجم اقدام نمایید.
 
1- ترسیم خطوط کلی و استراتژی های کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای استفاده  حداکثری از قوانین و مقررات کشوری هیات امناء در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و موسسات وابسته و متبلور نمودن ظرفیت های قانونی آن 
 
2- افزایش هماهنگی های درونی برای تنظیم پیشنهادات کاربردی منطبق بر قوانین بالادستی، سیاست های وزارتی و درخواست ها و نیازهای دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی به منظور طرح و تصمیم گیری در جلسات هیات امناءها 
 
3- پایش دقیق عملکرد دبیرخانه های هیات امناء دانشگاه ها و اخذ تدابیر مناسب بر ارتقای جایگاه آنها در تصمیم گیری های درون دانشگاهی منطبق بر قوانین و مقررات موجود
 
4- ارزیابی عملکرد اعضای محترم هیات امنای دانشگاه ها و شناسایی افراد برجسته کشور جهت عضویت در این هیات ها با رعایت دقیق اصل شایسته گزینی و پیشنهاد به اینجانب.
اعضای شورای دانشگاه های علوم پزشکی درمان و آموزش پزشکی علوم پزشکی وزیر بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر