کد خبر: 658564 A

پیشنهاد استاندار تهران به شهرداری:

استاندار تهران تاکید کرد: شرکت مطالعات شهرداری تهران در مدت مشخص طرح جامع شهر تهران را ازطریق شخصیتی حقوقی که پاسخگو باشد پیگیری کند.

به گزارش ایلنا، محمدحسین مقیمی در جلسه شورای ترافیک استان تهران با اشاره به این پیشنهاد که شهرداری تهران برای طرح جامع شهر تهران مشاوری در نظر بگیرد، گفت: شخصیتی حقوقی که می‌‌‌تواند یک شرکت باشد با تصمیم شهرداری انتخاب شده تا مطالعات انجام شده در مورد طرح جامع شهر تهران را بررسی و در نهایت مطالعه نهایی را برای تصویب در شورای ترافیک شهر و استان تهران ارائه دهد.

در ادامه محسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه مطالعات شهری بر مبنای مدل‌‌‌های عرضه و تقاضا در موضوعات مختلف شهری انجام می‌‌‌شود، اظهار داشت: در مطالعاتی در سال ٧٢، ١٧٥ هزار فرم از طریق مدارس برای جمع‌‌‌آوری اطلاعات پایه برای مطالعات شهر تهران توزیع شد.

وی ادامه داد: اطلاعات جمع‌‌‌آوری‌‌‌شده سال‌‌‌ها است به دست آمده و لازم است تیمی ارزیاب این اطلاعات را مورد مطالعه قرار دهد و با احیای شرکت مطالعات جامع شهر تهران این مشکل مرتفع می‌‌شود.

محمد حسین مقیمی محمدحسین مقیمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر