کد خبر: 654156 A

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از افتتاح کارخانه استحصال خاک و نخاله واقع در آبعلی با ظرفیت ۳ هزار و ۳۰۰ تن نخاله ساختمانی با همکاری یک شرکت خصوصی در شهریور ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، در جلسه‌ای که با حضور سیدمحمود میرلوحی(رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران) آرش میلانی( عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران) رضا عبدلی (مدیر عامل  سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران) برگزار شد؛ در خصوص طرح‌های زیست محیطی سازمان و راه‌های ارتقاء مدیریت پسماند با تعامل و همکاری شورای اسلامی شهر تهران بحث و تبادل نظر شد.

رضا عبدلی  با اشاره به مدیریت ۹۰۰۰ تن زباله شهر تهران و ضرورت کاربرد روش‌های اساسی و نوین در ساماندهی این حجم از پسماند، انجام صورت وضعیت الکترونیک، برنامه‌های فرهنگی سازمان از قبیل تفکیک پسماند در مبدا، کم حجم سازی، کاهش رطوبت و کاهش تولید پسماند را از اقدامات جاری سازمان در زمینه مدیریت بهینه پسماند اعلام کرد.

در ادامه جلسه سیدمحمود میرلوحی با اشاره به اینکه اصل مهم در مدیریت پسماند بهبود شاخص‌های زیست محیطی و ارتقاء بهداشت عمومی شهروندان است، خاطرنشان کرد: پس از رعایت موارد زیست محیطی در نظر گرفتن بعد اقتصادی مدیریت پسماند از نظر تشویق پیمانکاران و جذب ایشان در فعالیت‌های مرتبط با سازمان مدیریت پسماند از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از طرفی شهروندان نیز درصورت علم به جنبه اقتصادی آن همکاری بیشتری نیز با این سازمان خواهند داشت.

او با تاکید بر عدم انحصار در مدیریت پسماند شهر تهران افزود: با دید کارشناسانه و در نظر گرفتن دو عامل مهم دانش فنی و دارایی و تجهیزات کامل  جهت مدیریت پسماند در حوزه مشخص، بین  پیمانکاران متقاضی رقابت ایجاد شود.

آرش میلانی عضو شورای شهر تهران، با اشاره به حضور در جلسات متعدد با این سازمان و استمرار این جلسات گفت: کمیته نظارت بر آموزش و فرهنگ سازی در حوزه مدیریت پسماند با هدف تعیین جهت‌گیری‌های فرهنگی و شیوه‌های آموزشی و برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی و جلب مشارکت حداکثری که مصوبه شورا بوده است را پیگیری کرده و البته مواردی هم در حال انجام است.

وی در ادامه با تاکید بر هدایت و نظارت جدی شورا از کمیته فرهنگی و آموزشی اظهار داشت: در راستای ارتقای فرهنگ مدیریت پسماند بین شهروندان و با هدف جلب مشارکت حداکثری ایشان در این فرآیند؛ از توان و مساعدت معاونت اجتماعی و فرهنگی و ستاد توانمند سازی شهرداری تهران نیز استفاده نمایید.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند نیز در ادامه ضمن نوید افتتاح کارخانه استحصال خاک و نخاله واقع در آبعلی با ظرفیت ۳ هزار و ۳۰۰ تن نخاله ساختمانی با همکاری یک شرکت خصوصی در شهریور ماه سال جاری خاطر نشان کرد: طرح در دست اقدام تجمیع پیمانکاران خدمات شهری جمع آوری پسماند خشک و تر و اجرای پایلوت آن در مناطق ۱۳،۲۱ و ۲۲، تعیین تکلیف پسماندهای بهداشتی – درمانی، ساماندهی تولید کمپوست، ساماندهی پسماندهای حجیم، تصفیه شیرابه پسماند با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین ساماندهی وضعیت قرار دادها را از جمله فعالیتهای جاری سازمان است.

شهرداری تهران آبعلی کارخانه استحصال خاک و نخاله
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر