کد خبر: 653704 A

معاون آموزش متوسطه:

معاون آموزش متوسطه در ادامه سلسله نشست‌های هم‌اندیشی بررسی نیازها، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی دختران دهه هشتاد گفت: عدم گفتگو باعث چالش و آسیب‌های اجتماعی شده است.

به گزارش ایلنا، علی زرافشان معاون آموزش متوسطه با اشاره به آیه آخر سوره آل‌عمران و اهمیت و ضرورت گفتگو در جامعه، اظهار کرد: در کتاب‌های حوزه تعلیم و تربیت با استناد به بحث ایجاد رابطه و پیوند بین مردم و جامعه، چهار نوع رابطه برای موفقیت وتعالی افراد در نظر گرفته‌شده است که عبارتند از رابطه با خود، رابطه باخدا، رابطه با خلق و رابطه با طبیعت و این روابط در برنامه درس ملی گنجانده‌شده است.

وی افزود: در طرح گفتگو برای دختران دهه هشتاد، رابطه با خلق و دیگران مدنظراست و   آموزش دوستی و گفتگو ابزار و وسیله‌ای خواهد بود که جامعه را بهجامعه‌ای متعادل و زیبنده زیست انسانی تبدیل می‌کند و رمز توفیق و پیشرفت جامعه مستقل از تفاوت‌ها و تمایزها، در گفتگو و تعامل و مدارا است و گفتگو در بعد ایجابی و اصالتی باعث شکل‌گیری جامعه سالم  خواهد بود.

زرافشان گفتگو را قوام‌بخش ارتباطات اجتماعی دانست و گفت: در شرایط فعلی جامعه این مطالبه وجود دارد که برای حل تعارضات و آسیب‌های موجود، گفتگو در جامعه به شکل علمی و صحیح آموزش داده شود.

معاون آموزش متوسطه تصریح کرد: در ارتباط با ضرورت گفتگو و دوستی، مطالعات و پایشهای ملی مطلوبی در کشور انجام‌شده است که جامعه  آماری پژوهش‌ها، نوجوان وجوانان هستند و نتایج نشان می‌دهد جامعه از خشونت، طلاق و عدم اعتماد بینفردی رنج می‌برد و با بررسی  و تحلیل‌هایی که انجام‌شده است، این نکته قابل‌توجه است کهعدم گفتگو باعث چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی شده است.

وی با اشاره به‌ضرورت اعتماد در جامعه خاطرنشان کرد: اعتماد مرکز اصلی  تشکیلسرمایه اجتماعی است و گفتگو حلقه وصل و شکل‌گیری این اعتماد است  و رعایتحقوق شهروندی، مردم‌سالاری دینی  و غلبه بر منازعات را موجب می‌شود.

زرافشاندر ادامه گفت: کسب توانمندی در ایجاد رابطه و گفتگوی مؤثر، گسترش فرهنگمردم‌سالاری دینی، مشارکت سیاسی و اجتماعی، تقویت مدارا و تعامل و رعایت حقوقشهروندی از پیامدهای مطلوب و مؤثر رویکرد دوستی و گفتگو خواهد بود.

دراین نشست فرحناز مینایی پور مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش‌وپرورش درخصوص اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی با رویکرد دوستی و گفتگو اظهار کرد: باتوجه به بررسی‌های انجام‌شده درباره‌ چالش‌ها و فرصت‌ها برای دختران دهههشتاد، گفتگو و دوستی ازجمله نیازهایی تشخیص داده شد که برنامه‌ریزی آنبرای دانش آموزان دختر ضروری و لازم است.

وی افزود: ماده ١٠٢قانون برنامه ششم توسعه بر تحکیم بنیان خانواده و گفتگویبین نسلی تأکید می‌کند که دفتر امور زنان برای  عملیاتی شدن آن سلسلهنشست‌های هم‌اندیشی بررسی نیازها، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی دختران دهه هشتاد بارویکرد دوستی و گفتگو را برنامه‌ریزی کرده است.

علی زرافشان معاون آموزش متوسطه چالش ها دانش آموز دختر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر