کد خبر: 649884 A

بهاره آروین مطرح کرد:

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران گفت: با انتشار اطلاعات شهرسازی می‌توانیم از تخلفات گسترده و خرد جلوگیری کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز در جریان هفتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران یک فوریت طرح الزام شهرداری به انتشار اطلاعات شهرسازی توسط شورای پنجم به تصویب رسید.

بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر با اشاره به اینکه براساس این لایحه فقط پرونده‌هایی که از سال 97 به بعد مجوز گرفتند منتشر می‌شوند، گفت: علت آنکه پرونده‌های پیش از سال 97 منتشر نمی‌شود این است که ممکن است تخلفات رخ داده در گذشته برای مردم ایجاد انتظار کند و انتشار عمومی این اطلاعات باعث خواهد شد مردم از مدیران بخواهند به آنها نیز همین مجوز را بدهند.

آروین با اشاره به اهمیت این طرح افزود: هر روزی که نظارت دیرتر برقرار شود امکان تخلفات بالاتر خواهد رفت. هدف ما فعال کردن نظارت همگانی است وبا انتشار اطلاعات شهرسازی می‌توانیم از تخلفات گسترده جلوگیری کنیم.

آروین با تاکید بر اینکه پلاک‌های ثبتی متعدد است و احتمالا پس از انتشار اطلاعات ساکنان منطقه بیش از هر کس دیگری متوجه میزان تخلفات خواهند شد افزود: وظیفه رسیدگی به پرونده‌های خاص و کلان و درشت دانه به عهده خودِ شورای شهر است و در حقیقت شهروندان چشمان رصدگر مدیریت شهری هستند.

در ادامه یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات شهرسازی با اکثریت آرا به تصویب رسید و آروین این نکته را نشان‌دهنده انسجام شورا در بحث شفافیت خواند.

شورای شهر تهران شهرداری تهران لایحه تخلفات جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر