کد خبر: 644556 A

ادامه حاشیه‌های قبرفروشی در شورای شهر؛

بهاره آروین با بیان اینکه دستورالعمل نحوه اعمال تخفیف و تخصیص هزینه‌های خدمات سازمان بهشت زهرا(س) در حقیقت دستورالعمل نیست، ضمن مخالفت با تصویب کلیات آن گفت: این لایحه مجوز دادن به مدیرعامل سازمان بهشت زهراست تا هر کاری که دوست دارد انجام دهد. این چه نوع دستورالعملی است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان هفتادو ششمین جلسه شورای شهر تهران دستورالعمل نحوه اعمال تخفیف و تخصیص هزینه‌های خدمات سازمان بهشت زهرا(س) که از سوی این سازمان ارائه شده بود، توسط اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بهاره آروین (عضو شورای شهر تهران) با بیان اینکه این لایحه در حقیقت دستورالعمل نیست، ضمن مخالفت با تصویب کلیات آن گفت: این لایحه مجوز دادن به مدیرعامل سازمان بهشت زهراست تا هر کاری که دوست دارد انجام دهد. این چه نوع دستورالعملی است؟ در حقیقت این لایحه دارای ماهیت ضدشفافیت است.

آروین با اشاره به اخذ لایحه که توسط کمیسیون سلامت و خدمات محیط زیست شورای شهر تغییراتی در آن رخ داده است، گفت: در اصل لایحه حتی آمده بود که باید به کارکنان شهرداری تخفیف داده شود اما توسط کمیسیون این بند حذف شد.

آروین با تاکید بر اینکه با اصل کمک و تخفیف به خانواده‌های نیازمند برای تهیه قبر هیچ مشکلی ندارد و بحثش بر سر دستورالعمل است، افزود: براساس این دستورالعمل هر کس که بخواهد می‌تواند با مراجعه با مدیرعامل بهشت زهرا مجوز بگیرد. همچنین این لایحه دارای یک بند عجیب است که می‌گوید مدیرعامل می‌تواند میزان تخصیص را تشخیص دهد. این چه جور دستورالعملی است؟!

زهرا صدراعظم نوری (رئیس کمیسیون سلامت، خدمات و محیط زیست شورای شهر) که این لایحه را بررسی و به صحن شورا آورده بود نیز به دفاع از آن پرداخته و گفت: باید شرایط سازمان بهشت زهرا را هم درنظر بگیریم. هرکس که آخر خط می‌رسد به آنجا می‌رود. ما در شهرداری در خصوص خدمات مختلف به مردم تخفیف می‌دهیم. چرا نمی‌توانیم در این خصوص به مردم تخفیف دهیم؟ از سوی دیگر اگر به مدیرعامل اعتماد نکنیم پس باید به چه کسی اعتماد داشته باشیم؟

در ادامه سعید خال (مدیرعامل سازمان بهشت زهرا) پشت تریبون شورای شهر رفته و اظهارات آروین نسبت به بهشت زهرا و لایحه را هجمه خواند.

ابراهیم امینی (نایب رئیس شورای شهر) که به جای محسن هاشمی (رئیس شورای شهر) ریاست جلسه را برعهده داشت، صحبت‌های خال را قطع کرده و از او خواست بنشیند. در ادامه این لایحه به رای گذاشته شد که غیر از علی اعطا و بهاره آروین، بقیه اعضا به آن رای مثبت دادند.

شورای شهر تهران بهاره آروین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر