کد خبر: 642742 A

معاون معماری و شهرسازی:

به علت مشخص نبودن حدود اختیاراتشان شوراهای معماری مناطق اغلب تصمیماتی فراتر از طرح تفضیلی می‌گیرند و ترکیب شان مالی است اما باید به سمت ترکیب فنی بروند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیروز حناچی (معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران) صبح امروز در هفتادوپنجمین جلسه شورای شهر و در جریان بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه تعیین ساختار و حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق گفت: ما با اصل این طرح موافق هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود اختیارات این شوراها مشخص نیست، افزود: به علت مشخص نبودن حدود اختیاراتشان این شوراها اغلب تصمیماتی فراتر از طرح تفضیلی می‌گیرند و ترکیب شان مالی است اما باید به سمت ترکیب فنی بروند.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران ادامه داد: این شوراها تاکنون از آن جایی ساخت و ساز نقش بسزایی در کسب درآمد داشته بیشتر به مسائل مالی نزدیک بودند تا مسائل فنی.

شورای شهر تهران پیروز حناچی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر