کد خبر: 639703 A

فعالیت ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد با محوریت کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران آغاز شد.

به گزارش ایلنا، با پیگیری کمیسیون شهرسازی و معماری ساماندهی وضعیت فعالیت کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری تهران به منظور پیشگیری و کاهش تخلفات ساخت و ساز در شهر تهران با تشکیل ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد متشکل از کمیسیون شهرسازی و معماری، نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری استان تهران و شهرداری تهران عملیاتی شد.

شورای اسلامی شهر تهران در سال‌‌‌‌های گذشته مصوباتی به منظور ساماندهی کمیسیون‌های ماده صد داشته که با تشکیل ستاد هماهنگی مذکور این مصوبات اجرایی خواهد شد در این راستا اعضای ستاد با هدف تدوین و پیگیری راه‌کارها و سیاست‌ها جهت ایجاد وحدت رویه در صدورآرا و اجرایی کردن آرای کمیسیون‌های ماده صد و همچنین نظارت بر عملکرد کارشناسان فنی کمیسیون‌ها و ایجاد هماهنگی با سایر سازمان‌های و نهادهای ذی‌ربط همچون سازمان نظام مهندسی، دیوان عدالت اداری و... پیشگیری و کاهش تخلفات ساختمانی در شهر تهران را در دستور کار خود قرار دادند.

کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر