کد خبر: 639432 A

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران بر لزوم لزوم تسریع انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی مترو تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید فراهانی، در هفتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره بر لزوم تامین مالی خطوط ۶ و ۷ مترو، نسبت به عدم انتشار اوراق مشارکت از سوی شهرداری تذکر داد.

وی در این رابطه گفت: تامین مالی بر پایه ابزارها و نهادهای بازار سرمایه یکی از شیوه های تامین نقدینگی برای توسعه شهر است، امری که مورد تاکید شورای اسلامی شهر در همه ادوار به ویژه دوره پنجم بوده و لازم است شهرداری تهران که اولین تجربه انتشار اوراق مشارکت در کشور را در اجرای پروژه بزرگراه نواب ثبت کرده که این روزها بیش از پیش به این شیوه تامین مالی به جای استقراض از بانک ها و تامین مالی بر پایه بازار پول و شبکه بانکی نیاز است، توجه کند.

فراهانی افزود: در 26 دی ماه سال گذشته، با استناد به بند «د» تبصره پنجم (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و در اجرای بند یکم تبصره سی و چهارم (34) بودجه مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر تهران با تصویب مصوبه «مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری جهت تکمیل خطوط 6 و 7 متروی تهران»، به شهرداری تهران اجازه داده شد تا با هماهنگی وزارت کشور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اوراق مشارکت تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال جهت تکمیل خطوط 6 و 7 متروی تهران اقدام کند. برابر قانون بودجه سال 1396 و 1397 کل کشور و مطابق بند "د" تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای طرح‌های متروی تهران به نسبت پنجاه‌ درصد (50%) سهم دولت و پنجاه‌ درصد (50%) سهم شهرداری تهران است و تضمین پنجاه‌ درصد (50%) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه‌ و بودجه است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با اشاره به انتشار این اوراق در سایر کلان شهرها تصریح کرد:  اکنون و با وجود گذشت 6 ماه از مصوبه شورا علی رغم آنکه هم برابر قانون بودجه سال 1396 کل کشور و هم قانون بودجه سال 1397 که شهرداری می‌توانست بر اساس آن نسبت به تامین مالی متروی تهران اقدام کند، نشانی از اقدام جدی برای استفاده از این امکان قانونی نمی یابیم، این در حالی است که از ابتدای سالجاری تاکنون اوراق مشارکت شهرداری مشهد و اوراق اجاره مخابرات ایران در بازار سرمایه عرضه و تماماً به فروش رسیده است، برهمین اساس به‌ عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره «لزوم تسریع در انتشار اوراق مشارکت تامین مالی مترو برابر مصوبه شورا و قانون بودجه سال 1397 کل کشور» به شهرداری تهران تذکر می دهم.

وی در پایان گفت: امیدوارم با پیگیری و تاکید جناب آقای افشانی،شهردار محترم تهران بر اجرای به موقع  مصوبات شورا شاهد توجه بیش از پیش شهرداری تهران به شیوه های تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه همچون اوراق مشارکت، صکوک و... به جای استقراض از شبکه بانکی باشیم.

بودجه پول دولت شورای شهر تهران مترو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر