کد خبر: 636335 A

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران:

برنامه یک روز استان با انجمن اولیا و مربیان به همت اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و به میزبانی آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر ری در سالن همایش های فدک برگزار شد.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا فولادوند، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: انجمن اولیا و مربیان یکی از مهم ترین حامیان مدیریت آموزشگاهی و آموزش و پرورش می باشند  و مدیر موفق، مدیری است که مسائل مربوط به تعلیم و تربیت را با حامیان و شرکای اصلی خود ،در اداره مدرسه در میان بگذارد.

وی افزود: مدیرمدرسه برای رسیدن به اهداف بلند آموزشی باید با استفاده از دانش و بینش اولیا، دانش آموزان و همکاران شاغل در مدرسه  و همچنین موسسات خیریه، سازمانها ونهادها به توسعه ی مشارکت ها بپردازد.

فولادوند، با اشاره به اینکه  امروزه با آسیبهای اجتماعی نوپدید در سطح جامعه مواجه هستیم، تاکید کرد: باید با کمک والدین دانش آموزان و آموزش های تخصصی و لازم به آنها بتوانیم با این آسیب ها مقابله کنیم .

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، با تاکید بر اینکه 8 ساعت از اوقات  دانش آموزان در مدرسه و 16 ساعت در منزل سپری می شود، تصریح کرد:ارتباط دو نهاد خانواده و مدرسه باید یک ارتباط تکمیلی باشد و به نوعی فعالیتهای هم را پوشش داده تا در رفتار روزمره دانش آموز تبلور پیدا کند .

این مقام مسئول، استفاده ازتوانایی ها و ظرفیت های  اولیا ی دانش آموزان در اداره مدرسه را یک هنر مدیریتی دانست و افزود: ما باید یک گفتمان جدید بین خانواده و مدرسه ایجاد کرده و سبک و سیاق ها و روش ها یمان را به روزرسانی کنیم.

عبدالرضا فولادوند انجمن اولیا و مربیان مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر