کد خبر: 634547 A

رئیس سازمان هواشناسی کشور:

رئیس سازمان هواشناسی گفت: متاسفانه شاهد اتفاقاتی در سطح کشور هستیم که نمونه‌های عینی از توسعه ناپایدار به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، داود پرهیزگار، رئیس سازمان هواشناسی در نشست اطلاع‌رسانی و آموزشی هیئت بین الدولی تغییر اقلیم بیان داشت: در بسیاری از مناطق کشور تالاب‌ها خشک شده است. بخشی از این وضعیت مربوط به خشکسالی و بخشی هم مربوط به توسعه‌ای است که بیش از حد توان اقلیم آن منطقه صورت گرفته است.

پرهیزکار در ادامه تاکید کرد که تغییر اقلیم و توسعه پایدار دو بحث مرتبط با یکدیگر هستند و دریاچه ارومیه، کارون، کرخه و زاینده‌رود از نمونه‌هایی هستند که توسعه ناپایدار منجر به خشکی آنها شده است.

او در ادامه گفت: وقتی حق‌آبه یک منطقه تنها صد میلیمتر باشد و توسعه‌ای صورت گیرد که نیاز به 150 میلیمتر آب وجود داشته باشد قطعا بیش از توان خود اقلیم توسعه انجام شده است در چنین شرایطی توسعه دهندگان به سراغ آب‌های زیرزمینی می‌روند و استفاده از این آب‌ها هم حدی دارد و بعد از مدتی این منابع به پایان خواهد رسید. در چنین شرایطی در زمینه آب‌های سطحی و نیمه‌سطحی مشکل داریم.

پرهیزگار در ادامه با اشاره به اندازه‌گیری‌های صورت گرفته در سازمان هواشناسی طی 50 سال بیان داشت: شواهد نشان می‌دهد که تغییر اقلیم در ایران رخ داده است و باید برنامه‌های توسعه‌ای با توجه به این تغییرات رخ دهد تا شاهد توسعه ناپایدار نباشیم.

او در ادامه گفت: توسعه ناپایدار منجر به خشکی دریاچه ارومیه، زاینده‌رود، کرخه و کارون شده است.

رئیس سازمان هواشناسی در پایان گفت: برخی تغییر اقلیم را نپذیرفتند به این دلیل که تغییر اقلیم به شکلی کند صورت می‌گیرد بنابراین واکنش‌هایی اتفاق می‌افتد که آن را زیر سوال می برد این در حالی است که شواهد علمی حکایت از آن دارد که تغییر اقلیم رخ داده است.

ایران خشکسالی دریاچه ارومیه سازمان هواشناسی تغییر اقلیم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر