کد خبر: 634142 A

در جلسه شورای شهر مطرح شد:

در جریان هفتادمین جلسه شورای شهر تهران؛ بررسی تفویض اختیارات شرکت اتوبوسرانی به شهرداری تهران بررسی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان هفتادمین جلسه شورای شهر تهران؛ محسن هاشمی ضمن دفاع از تفویض اختیارات شرکت اتوبسرانی گفت: در اتوبوسرانی هر اتفاقی که بیفتدکلیه مسوولیت‌ها به عهده شورای شهر است پس بی‌جهت از شهرداری انتقاد نکنیم. در ابتدا کلیه اختیارات را به شهرداری واگذار کنید و سپس از شهرداری بخواهید کار انجام دهد.

محسن پورسیدآقایی (معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران) نیز با بیان اینکه اتوبوسرانی به صورت دائم در معرض مسائل و مشکلات اجتماعی است، گفت: اگر ما هیچ مسوولیتی در این زمینه نداشته باشیم برایمان جای خوشحالی دارد اما اگر قرار باشد برای بهبود حمل و نقل عمومی اقدام کنیم باید اختیارات کامل را در این زمینه داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر اختیارات به شهرداری واگذار نشود، مدیران اتوبوسرانی به راحتی می‌توانند از اجرای بخشنامه‌ها و دستورات شهرداری سرباز زنند.

در ادامه پس از اظهارنظرهای متفاوت اعضای شورا مرتضی الویری (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر) به این روند انتقاد کرده و گفت: متاسف هستم که باید وقت شورا صرف اینجور مسائل و چنین چیزهایی بشود.

وی با اشاره به پیش‌زمینه اساسنامه شرکت واحد که مصوب مجلس پیش از انقلاب است، گفت: چرا باید تاوان اشتباه آنها را ما اکنون پرداخت کنیم. بحث شرکت واحد اتوبوسرانی بخشی جزئی و کوچک از شهرداری است. نباید در هر کار جزئی و اختیاری که به شهرداری می‌دهیم دخالت کنیم و باید تا حد ممکن اختیارات را به شهرداری واگذار کنیم.

در انتهای جلسه؛ اختیارات شورای شهر در اتوبوسرانی به غیر از انتخاب بازرس به شهرداری تهران واگذار شد.

شورای شهر تهران تفویض اختیارات شرکت اتوبوسرانی به شهرداری تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر