کد خبر: 634129 A

انتقاد رئیس شورا از تذکرات اعضا:

رئیس شورای شهر پس از آنکه یکی از اعضا تذکر و تشکر خود را از شهردار تهران قرائت کرد، گفت: شما چهار برابر حالت عادی تذکر می‌‌دهید و آ‌مار تذکرات شورای پنجم بسیار بالاست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جریان هفتادومین جلسه شورای شهر تهران، محسن هاشمی (رئیس شورای شهر) از طولانی بودن تذکرات اعضا انتقاد کرد.

رئیس شورای شهر پس از آنکه یکی از اعضا تذکر و تشکر خود را از شهردار تهران قرائت کرد، گفت: شما چهار برابر حالت عادی تذکر می‌‌دهید و آ‌مار تذکرات شورای پنجم بسیار بالاست.

وی در انتقاد به طولانی بودن تذکرات پیش از دستور افزود: متن‌هایی که شما قرائت می‌کنید، تذکر نیستند و بیشتر به نطق شباهت دارند لطفا به معنای واقعی تذکر دهید.

 

شورای شهر تهران محسن هاشمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر