کد خبر: 627377 A

بیش از ۳۰ هزار نفر از کارکنان مدارس شهرستان‌های تهران آموزش‌های مدیریت بحران را فرا گرفتند. این آموزش در قالب طرح طرح مدرسه آماده و به صورت مجازی صورت گرفت

به گزارش ایلنا، دوره آموزش مجازی مدیریت بحران به ۳۰ هزار معلم تهرانی به منظور ارتقای آمادگی، ایمنی و توانمندسازی مدارس شهر تهران برای مقابله با حوادث و ایجاد زمینه مناسب مشارکت و همکاری سازمان‌ها و نهادهای مسئول در حوزه مدیریت بحران، ارتقای فرهنگ تاب‌آوری در برابر سوانح و تهیه سند کاهش خطرپذیری مدارس و تقویت ساختارهای فعالیت و مشارکت گروهی پرسنل و دانش‌آموزان مدارس برگزار شد.

این دوره آموزش ضمن خدمت مدرسه آماده (مدیریت بحران)، به مدت ۱۶ ساعت برای کادر آموزشی و اداری مدارس شهرستان‌های تهران در اردیبهشت و خرداد ماه جاری به صورت مجازی در حال برگزاری است که امکان بهره‌برداری مفیدتر مخاطبان و کنترل بیشتر کیفیت آموزش‌های ارائه شده را فراهم می‌کند.

مبانی مدیریت بحران، شناخت مخاطرات و اقدامات لازم قبل، هنگام و بعد از آن، حمایت روانی در بحران، مبانی اطفاء حریق، فوریت‌های پزشکی، تصمیم گیری در شرایط بحران ازجمله سرفصل‌های این دوره آموزشی به شمار می‌آید.

آموزش مجازی بیش از ۳۰ هزار معلم در تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر