کد خبر: 626911 A

معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه هنوز تصمیمی برای افزایش شهریه های مهدهای کودک اتخاذ نشده است گفت: کارگروهی در حال بررسی درصد افزایش شهریه ها است.

به گزارش ایلنا، احمد خاکی افزود: تا قبل از افزایش شهریه های مهدهای کودک از سوی سازمان و ابلاغ آن به مهدها هر گونه افزایش غیر قانونی و تخلف است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران ادامه داد: هر ساله میزان افزایش شهریه مهدها در یک کارگروه متشکل از نماینده مهدهای کودک، وزارت بازرگانی و بهزیستی تعیین تکلیف می شود.

خاکی گفت: شهریه هایی که برای مهدها در نظر گرفته می شود بر اساس نوع مهد و منطقه فعالیت آنها است و این در حالی است که برنامه های اضافی جزء شهریه نیست.

وی تصریح کرد : مهدها موظفند بخشنامه و دستورالعمل دریافت شهریه از خانواده را در مقابل دیدگان خانواده نصب کنند.

معان اجتماعی بهزیستی استان تهران احمد خاکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر