کد خبر: 622697 A

معاون بین الملل وزارت امور خارجه:

معاون بین الملل وزارت امور خارجه گفت: برابری در حوزه اشتغال و بازار کار میان زنان و مردان اعتقاد راسخ جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین دهقانی (معاون بین الملل وزارت خارجه) در کارگاه بین المللی همکاریهای ایران و ژاپن با موضوع چالشهای کارآفرینی زنان گفت: تجربه وناتوانی در جذب سرمایه یکی از چالش های مهم کارآفرینی برای زنان است.

او با اشاره به اینکه فقدان تجربه در مدیریت سرمایه و جلب مشتری و تداوم کار یکی دیگر از چالش های اشتغال و کارآفرینی برای زنان است بیان داشت: تشویق و ترغیب کارآفرینی زنان موجب افزایش درآمد و توسعه اقتصادی زنان می شود.

او افزود:ایران بر آن است مشارکت اقتصادی زنان را در بازار کار در قالب برنامه های پنج ساله توسعه گسترش دهد. زنان به عنوان شرکای اقتصادی در روند توسعه کشور اهمیت زیادی دارند و از عوامل اصلی توسعه به شمار می روند.

دهقانی در ادامه گفت: ۴۸ درصد کاربران اینترنت در ایران را زنان تشکیل می دهند،از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ این میزان ۱۸ درصد افزایش یافته است و باید به سمت رشد کاربران زنان روستایی و تساوی کاربران زنان شهری و روستایی حرکت کنیم.

معاون وزارت خارجه در رابطه با پیش نویس تامین امنیت زنان در برابر خشونت در ایران گفت: این پیش نویس در حال پیگیری است و برای حمایت از توانمندسازی زنان این موارد باید انجام شود. همچنین از ابتدای انقلاب چارچوب های قانونی مستحکمی برای محقق کردن استراتژی ملی توسعه در حوزه های زنان دیده شده است که گسترش ارتباطات الکترونیکی و ایجاد زمینه کسب و کار اینترنتی از این جمله است.

او با اشاره به اینکه زنان در خاورمیانه قربانی اصلی تروریسم و تفکرات افراط گرایانه تکفیری هستند بیان داشت: آنها به عنوان ابزار پیشبرد برخی سیاست ها توسط قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای حمایت می شوند.

او تاکید کرد که توقف این سیاست و مبارزه واقعی و جدی با این گروه ها و ایدئولوژی خطرناک آنان از جمله اقدامات ضروری برای ایجاد فضای مناسب برای توانمند سازی زنان در کشورهای منطقه است.

اشتغال ایران بازار کار زنان کاربران اینترنت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر