کد خبر: 622323 A

جلسه ۲۰۹ هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمدعلی کی‌نژاد برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در ابتدای این جلسه به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با رای اعضای هیات عالی جذب محمد شریف‌زاده، سید مصطفی شریفیان، عبدالرحمن رستمیان، سیدعلی حسینی، محمود کاظمی و شهربانو نخعی به عضویت هیات مرکزی جذب این وزارتخانه انتخاب شدند.

در این جلسه مقرر شد طی نامه‌ای به دانشگاه‌ها اعلام شود که نماینده گروه‌های علمی و دانشکده‌ها می‌توانند در جلسات هیات اجرایی جذب دعوت حضور داشته باشند. اعضای هیات عالی جذب همچنین مقرر کردند کمیته تجدید نظر و رسیدگی به شکایات توسط هیات مرکزی جذب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شود.

در ادامه جلسه، پس از توضیحات جواد محمدی، دبیر هیات عالی جذب، در مورد استخراج شاخص‌های ارزیابی دانشگاه‌ها از منظر اجرای فرآیند جذب در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در راستای اجرای اسناد بالا دستی، مقرر شد این شاخص‌ها تدوین و در جلسه آتی بررسی شود.

بررسی نحوه توزیع بودجه جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۶ دستور بعدی جلسه هیات عالی جذب بود، که پس از ارائه گزارش مزبور اعضای هیات عالی جذب ضمن انتقاد به نحوه توزیع این بودجه بین دانشگاه‌ها، خواستار واگذاری توزیع این بودجه به مرکز جذب اعضای هیات علمی این وزارت شدند.

در ادامه جلسه، رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: باید آمار متعهدین خدمت همراه با اعضای هیات علمی توسط سازمان اداری و استخدامی در نظر گرفته شود و این دو حوزه از هم تفکیک شوند تا آمار نسبت استاد به دانشجو به نسبت مورد نظر برنامه ششم توسعه برسد.

همچنین رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به نابسامانی توزیع ردیف استخدامی در دانشگاه‌ها گفت: اطلاعات مربوط به این موضوع باید در اختیار ما قرار گیرد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی هیات علمی دانشگاه ها هیات علمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر