کد خبر: 622209 A

عضو شورای شهر تهران:

عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران ملزم به رعایت شاخص‌های پدافند غیرعامل و پیوست‌های ایمنی و مدیریت بحران برابر اسناد فرادست و دستورالعمل‌های سازمان پدافند غیرعامل است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا صدراعظم نوری در شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارجاع طرح الزام شهرداری تهران به تدوین پیوست مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در پروژه‌های بزرگ عمرانی به کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری گفت: به عنوان کمیسیون اصلی جهت بررسی و اعلام نظر درخصوص این طرح اعلام می‌کنم که موضوع در پنجاه و دومین جلسه کمیسیون در تاریخ 20 اسفندماه سال گذشته مطرح و اعضای کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر درخصوص طرح یاد شده، این طرح را به تصویب رساندند.

وی ادامه داد: نظر به بررسی محتوای دلایل نگارش و متن پیشنهادی طرح مذکور، تناسبی بین دلایل ارائه طرح و متن ماده‌واحده وجود ندارد و با توجه به اینکه موضوع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران دارای ویژگی‌های منحصر به فرد خود است به نظر می‌رسد به این دو موضوع از منظر طراحان به طور جداگانه پرداخته نشده و تا حدودی نیز جابه‌جا در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی اسناد فرادست و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به لحاظ محتوایی مفاد مندرج در طرح پیشنهادی با مواردی که بیان خواهند کرد، دارای همپوشانی است. این موارد شامل 1- در مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان پدافند غیرعامل به تهدیدها در حوزه ساختمان، تاسیسات و محوطه اماکن پرداخته شده و لذا تمامی ساختمان‌ها از جمله مراکز تجاری، مال‌ها، مجتمع‌های بزرگ تجاری و مسکونی مذبور در بند 4 طرح مدنظر در دامنه کاربرد قانون فوق الذکر قرار گرفته است. 2- با استناد به ماده 83 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران و تبصره ذیل آن که براساس آن شهرداری موظف است طرح پدافند غیرعامل شهر تهران را در سال اول برنامه تهیه کرده و با تصویب شورای عالی فنی به شورا ارائه نماید. است.

صدر اعظم نوری خاطرنشان کرد: نمای واحدها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری موظفند در فرآیند طرح‌های توسعه شهری و سایر طرح‌های موضوعی و موضعی شهر، در قالب پیوست‌های ایمنی و مدیریت بحران الزامات کاهش خطرپذیری و شاخص‌های پدافند غیرعامل ابلاغی توسط سازمان پدافند غیرعامل را رعایت کنند.

وی ادامه داد: شهرداری تهران ملزم به رعایت شاخص‌های پدافند غیرعامل و پیوست‌های ایمنی و مدیریت بحران برابر اسناد فرادست و دستورالعمل‌های سازمان پدافند غیرعامل است.همچنین تدوین طرح پدافند غیرعامل شهر تهران به عنوان یک تکلیف به شهرداری تهران ابلاغ شده که موارد مذکور در طرح پیشنهادی می‌تواند در آن مدنظر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران تاکید کرد: در خصوص بهبود سیستم ایمنی و مدیریت بحران کاربست اصول پدافند غیرعامل و ایمن‌سازی فضاهای زیرسطحی شهر تهران در برابر حوادث فضاهای مذبور در مصوبه راهبردهای برنامه عملیاتی مدیریتی بحران و برنامه واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیرسطحی، ابلاغ شده است و به طور مبسوط به آن پرداخته‌اند.

وی ادامه داد: براساس ماده سوم این مصوبه شهرداری تهران موظف شده پس از ارزیابی میزان آسیب‌پذیری فضاهای زیرسطحی و مترو برنامه عملیاتی پدافند غیرعامل و دستورالعمل‌های عمومی و تخصصی آن را تهیه و تدوین کند. بر این اساس نظر به اینکه در اسناد فرادست و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران چندین مقرر وجود دارد که اهداف طرح مذکور را تامین می‌کند و وضع مصوبه جدید توسط شورای اسلامی شهر تهران باعث ایجاد مصوبه موازی و انباشت مصوبات می‌شود لذا ضمن رد طرح مذکور پیشنهاد می‌شود مقررات ذکر شده در قوانین فوق الذکر پیگیری شود.

در ادامه به پیشنهاد صدراعظم نوری مقرر شد تا این طرح به کمیسیون سلامت، محیط زیست در شورای شهر ارجاع داده شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

شاخص شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران مدیریت بحران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر