کد خبر: 619585 A

ظهر امروز صورت گرفت؛

دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در اعتراض به کاهش سنوات مجاز تحصیلی در حیاط دانشگاه دست به تجمع زدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ظهر امروز دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در اعتراض به پولی سازی آموزش و کاهش سنوات مجاز تحصیلی دانشجویان از 10 نیمسال به 8 نیمسال تجمع کردند.

index

index

1

تجمع دانشجویان شهید بهشتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر