کد خبر: 605338 A

سخنگوی مدیریت بحران تهران در دو سطح حوادث معمول و حوادث فراگیر شهری بر اساس ابلاغ اخیر مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران تعیین شد.

به گزارش ایلنا، با توجه به لزوم اطلاع رسانی دقیق و شفاف و ضابطه مند اخبار و هشدارهای مربوط به حوادث گوناگون شهر تهران، شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران در آخرین نشست خود در سال 96 پس از بررسی این موضوع مقرر کرد مدیر مرکز کنترل و فرماندهی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به عنوان سخنگو در سطح حوادث معمول شهری و جانشین شهردار و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به عنوان سخنگو در حوادث فراگیر شهری نسبت به اطلاع رسانی و هشدار اقدام کنند.

بر اساس مصوبه این شورا که اخیرا از سوی شهردار و رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران ابلاغ شده است، دستورالعمل اجرایی در این خصوص توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور تهیه می شود که پس از تایید و امضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران ابلاغ خواهد شد.

سخنگوی مدیریت بحران تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر