کد خبر: 600442 A

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی وزیر بهداشت:

معاون برنامه ریزی و هماهنگی وزیر بهداشت تاکید کرد: خرید راهبردی خدمات سلامت، رهیافت اصلی کشورهای موفق در حوزه سلامت بوده است.

به گزارش ایلنا،‌ علی‌‌اکبر حق‌دوست، معاون‌ برنامه‌‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: حافظت مالی در برابر هزینه‌های سلامت به عنوان یک ویژگی مثبت در نظام‌های سلامت شناخته شده است به طوری که خانوارها به هنگام نیاز به دریافت خدمات سلامت از مواجهه با هزینه‌های کمرشکن و فقر حاصل از تأمین سلامت خود رنج نبرند.

وی افزود: پرداخت‌های سلامت زمانی کمرشکن می‌شود که خانوار باید هزینه‌های اساسی خود را در طول یک دوره از زمان به منظور برآمدن از عهده هزینه‌های سلامت کاهش دهد.

معاون‌ وزارت بهداشت با اشاره به اینکه یکی از اهداف طرح تحول سلامت حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه‌‌های سلامت است، اظهار داشت: شاخص مهم در بحث حفاظت مالی سیستم سلامت درصد مواجهه خانوارها با هزینه‌‌های کمرشکن یا هزینه‌‌های فقرزاست. بررسی روند این شاخص می تواند در پاسخ به این سوال که آیا اهداف حفاظت مالی طرح تحول سلامت تامین شده است یا خیر، می تواند کمک‌کننده باشد.

به گفته حق‌دوست، با اجرای طرح تحول سلامت در کشور، هزینه‌‌های کمرشکن سلامت در ایران کاهش یافته است. برای کاهش پرداختی از جیب مردم علاوه بر کنترل کل هزینه‌های سلامت و افزایش سهم بیمه‌ها و دولت در حوزه سلامت، راهکار مهم، مراجعه مردم به تیم پزشک خانواده و اجرای نظام ارجاع است و با این روش می‌توان رابطه مالی بیمار با پزشک و موسسات ارائه خدمات درمانی را حذف کرد یا به حداقل رساند.

وی اضافه کرد: از مجموعه علل افزایش هزینه‌های سلامت، دو علت مهم و اصلی آن شامل: تغییر ترکیب سنی جمعیت کشورها به طرف پیری و نیز ظهور و عرضه داروها و تکنولوژی‌های جدید مؤثر و در عین حال با قیمت بالا بوده است.

معاون وزیر بهداشت افزود: طبق اسناد قانونی نظیر سیاست‌های کلی سلامت و قانون برنامه ششم توسعه، نباید پرداختی از جیب مردم بالا رود، از طرف دیگر با محدودیت منابع دولتی و بیمه‌ها مواجه است. راه برون‌رفت از این مشکل براساس موازین علمی و قانونی خرید راهبردی خدمات سلامت با تعریف بسته خدمات متناسب با منابع است.

حق‌دوست ادامه داد: خرید راهبردی خدمات سلامت، راهبرد اصلی کشورهای موفق در حوزه سلامت بوده است و ما هم باید اقدامات مناسب انجام ‌شده در این زمینه را تقویت کنیم و اقدامات مهم‌تر و بیشتری هم برای آینده تدارک ببینیم. 

علی اکبر حق دوست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر