کد خبر: 600406 A

رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر:

رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: از آنجا که شهرها به دلیل توزیع ناعادلانه منابع و امکانات رفاهی و بهداشتی جمعیت زیادی را اضافه بر ظرفیت اکولوژیکی و محیط‌‌زیستی در آینده جذب می‌کنند، بنابراین مدیریت صحیح و استفاده‌ موثر و بهینه از منابع موجود اهمیت زیادی دارد.

به گزارش ایلنا، زهرا صدراعظم نوری، در همایش موانع و چالش‌های محیط زیست شهری و نقش راهکارهای هوشمند گفت: امروزه توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها یکی از مسایل مهم و چالش‌‌‌های مدیریت شهری در دنیاست. 

وی ادامه داد: مردم به طور فزاینده‌ای از بخش‌ها و روستاها به شهرها مهاجرت می‌کنند و باعث رشد سریع جمعیت و تمرکز آن در شهر‌ها می‌گردند، اظهار داشت: این موضوع در وضعیت زندگی، آرامش و آسایش همه شهروندان اثر می‌گذارد. 

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهر‌ها بدون توقف در حال رشد و مهاجرپذیری هستند و به‌طور فزاینده در معرض بحران‌های ناگوار، به دلیل تجمع جمعیت به‌ویژه در کشور‌های در حال‌توسعه هستند، اظهار داشت: پیدایش بخش خدمات متورم، حاشیه‌‌‌‌نشینی گسترده، فقر، تخریب محیط‌ زیست، فقدان، خدمات شهری، بیکاری پنهان، عدم وجود زیرساخت‌‌‌های موجود، فقدان دسترسی به زمین و خانه مناسب و در یک جمله اتلاف سرمایه‌های طبیعی و انسانی ازجمله بحران‌ها و چالش‌های مربوط به افزایش بی‌‌رویه جمعیت شهرنشین و مدیریت شهری هستند.

صدراعظم نوری افزود: تا سال ۲۰۵۰، حدود ٨٥ درصد مردم در کشورهای توسعه ‌‌افته و ٦٥ درصد در کشورهای در حال توسعه در شهرها زندگی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه طی یک دوره ٨٠ ساله میزان شهرنشینی در کشور ایران بیش از دو برابر شده است، تصریح کرد: از ٢٨ درصد در سال ١٣٠٠ به ٦١ درصد در سال ١٣٧٥ و ٦٥ درصد در سال ١٣٨٠ و بر اساس نتایج سرشماری سال ١٣٩٠ آمار شهرنشینی در کشور به رقم حدود ٧٥ درصد رسیده است و تعداد شهرهای کشور از ٢٧٠ در ١٣٤٥ به ٦١٥ شهر در ١٣٧٥ و ١٢٥٠ شهر در سال ١٣٩٦ افزایش یافته است و در نتیجه ترکیب جمعیت کشور از  روستائی و عشایری به «اکثریت شهرنشین» مبدل شده است.

رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اضافه کرد: جمعیت شهر تهران در سال ١٣٧٥ حدود ٧/٦  میلیون نفر، در سال ١٣٨٥ به ٧/٧ میلیون نفر و در سال ١٣٩٥ به ٨/٧ میلیون نفر رسیده است و این در حالی است که رشد جمعیت استان تهران در سال ١٣٨٥ که حدود ١١/٢ میلیون نفر بود در سال ١٣٩٦ به بیش از ١٣ میلیون نفر رسیده است. 

صدراعظم تاکید کرد: از آنجا که شهرها به دلیل توزیع ناعادلانه منابع و امکانات رفاهی و بهداشتی جمعیت زیادی را اضافه بر ظرفیت اکولوژیکی و محیط‌‌زیستی در آینده جذب می‌کنند، بنابراین مدیریت صحیح و استفاده‌ موثر و بهینه از منابع موجود اهمیت زیادی دارد. 

زهرا صدراعظم نوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر